Conducerea Primăriei Roman pune din ce în ce mai mult accent pe ceea ce însemană ”guvernarea electronică” în activitatea diurnă a instituției încercînd în felul acesta să aducă actul administrativ cât mai aproape de cetățean prin facilitarea accesului la informație.

Pentru scurtarea timpului de așteptare în rezolvarea problemelor romașcan ilor, aceștia au solicitat instituției programarea on-line pentru căsătorii și obținerea de programări on-line pentru transcrierea actelor de stare civilă pentru cetățenii români care muncesc în străinătate.

Primăria a lansat pe site-ul instituției și un chestionar de satisfacție referitor la posibilitatea achitării on-line a taxelor și impozitelor locale, care s-a dovedit a fi extrem de eficient, realizându-se de la începutul anului și pînă acum 246 plăți cu cardul, care au adus în visterila locală de la începutul anului și până acum 100 mii lei.

În scopul unei mai facile informări și a reducerii timpului de așteptare la ghișeie, pe pagina de Internet a Primăriei cetățenii pot găsi cele mai multe formulare de care au nevoie în rezolvarea diverselor probleme la serviciul de urbanism la Direcția de asistență socială, la Biroul de stare civilă, la evidența informatizată a persoanei, autorizări parcări, participare la licitație, etc.

Direcția Locală de Evidență Informatizată a Persoanei a derulat și anul trecut și anul acesta campania ”Atenție la Identitate, intră în legalitate !” în cadrul căreia s-au efectuat 49 de deplasări cu camera mobilă în care au fost puse în legalitate 1.541 de persoane. În 2016 a fost încheiat un protocol de colaborare cu Asociația ”Romii romașcani” în vederea identificării cetățenilor de etnie rromă care nu au acte de identitate. Au fost întreprinse demersurile necesare pentru emiterea cărților de identiate și clarificarea situației privind starea civilă a acestor persoane. Biroul de Evidență Informatizată a Persoanei a mediat și pus în legalitate un număr de 355 de persoane aparținând acestei etnii. În primele două luni și jumătate ale acestui an au mai fost puse în legalitate alte 49 de persoane de etnie rromă cărora le-au fost eliberate cărți de identitate. În cursul anului 2016 Biroul de Stare Civilă a eliberat 105 acte de stare civilă pentru cetățenii de etinie rromă, din care 67 certificate de naștere, 20 certificate de căsătorie și 18 de decese. În același scop în aprilie 2016 s-a deschis un ghișeu unic pentru primiri documente în cadrul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei, prin programarea on-line a cetățenilor utilizînd aplicația pusă la dispoziție prin intermediul paginii de internet a Primăriei.