March 2, 2021

Primăria Roman vrea să cumpere sediul CEC Bank, din Pietonal. Acolo vor funcționa servicii din fostul Club Petrotub.

În ședința de consiliu local de mâine, 11 februarie, anunțată, nu pe email și cu cel puțin o zi înainte – cum s-a procedat până acum, consilierii locali vor avea de votat pro sau contra unui Proiect de Hotărâre care ar putea aduce în proprietatea Primăriei spațiul în care a funcționat fosta sucursală CEC Bank, din Pietonal.

Se aprobă achiziționarea imobilului situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 6, construit în anul 1989, având o suprafață construită desfășurată (Scd)- 425,45 mp, suprafață utilă (Su)- 358,14 mp înscris în CF a municipiului Roman nr. 50414-C1-U9, având nr. cadastral 50414-C1-U9, compus din:
– Parter- casa scării având suprafața utilă de 13,97 mp;
– Demisol – spațiu relații clienți zi zonă angajați, birou, bucătărie, grup sanitar, tezaur, sală de ședințe, trei încăperi arhivă, trei holuri și casa scării, având suprafața utilă de 344,17mp.

Evident, mai multe spații în domeniul municipalității poate însemna o sursă nouă de venituri la bugetul local, dacă acest spațiu ar fi dat în folosința unei societăți private, care să plătească impozite pe el. Spațiul respectiv va fi vândut prin licitație, la care ar fi împuternicit să participe chiar primarului municipiului Roman, Leonard Achiriloaei și va fi introdus pe lista de investiții pentru anul 2021. Prețul de pornire al licitației este de peste 170.000 de euro.

Se aprobă participarea la licitația publică din data de 15.02.2021 organizată de CEC Bank pentru achiziționarea imobilului identificat la art. 1, conform documentației anexă la prezenta hotărâre.

Se împuternicește Primarul municipiului Roman să reprezinte municipiul Roman la această procedură și să semneze toate documentele necesare depunerii ofertei, conform documentației anexă.”

Deasemenea, CEC Bank va putea închiria un ALT spațiu în municipiul Roman, în care să îți desfășoare activitatea.

În spațiul nou cumpărat, Primăria Roman va aduce unele servicii care, în acest moment, își desfășoarpă activitatea la Clubul Petrotub.

Administrația publica locala a Municipiului Roman funcționează în sediul principal din Piața Roman Voda, nr. 1, unde își desfășoară activitatea întreg aparatul de specialitate al primarului, precum și in sediul secundar din str. Stefan cel Mare – fosta clădire ”Clubul Petrotub”, clădire proprietatea Consiliului Județean Neamț și dat in administrarea municipiului Roman, unde este sediul Politiei Locale și a Direcției de Evidența a Persoanei, precum și sediul CSM Roman. 

Activitatea departamentelor si serviciilor care funcționează la nivelul primăriei generează un mare flux de cetățeni, care frecventează clădirea cu diverse probleme. În prezent ne confruntam cu problema aglomerării generate de activitatea departamentelor care au contact direct cu publicul, problema care s-a acutizat in contextul pandemic, punându-ne in situația in care cu greu se asigura masurile de distanțare” se arată în referatul de aprobare.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.