Tue. May 21st, 2019

Primăriile angajează!

Primăria Comunei Stănița, Județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 20 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Stăniţa, Judeţul Neamţ, telefon 0760.367.261, e-mail: primaria_stanita@yahoo.com.

Primăria Comunei Dobreni, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul financiar contabil, impozite, taxe locale, pază comunală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 24 decembrie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 07 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 09 ianuarie 2019, ora 10.30 – proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Dobreni, cu sediul în comuna Dobreni, strada Lascăr Catargiu nr. 174, judeţul Neamţ, telefon 0233/242.944, e-mail primariadobreni@yahoo.com.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.