Dental Alliance
March 1, 2024

Primarul de Ghindăoani, conflict de interese

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Casa Căpraru

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVANTOCHI ADRIAN, Primar al Com. Ghindăoani, Jud. Neamț

În perioada exercitării mandatului de primar (16 octombrie 2020  – 14 iulie 2021), a propus și a efectuat demersuri pentru înființarea postului contractual de consilier al primarului (post pe care l-a și ocupat ulterior). Totodată, persoana evaluată a emis dispoziția de convocare a C.L. Ghindăoani în ședința ordinară, având pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ștatului de funcții și Organigramei aparatului de specialitate al primarului, al cărui inițiator a fost.

Persoana evaluată a încălcat astfel  prevederile art. 70, art. 71 și art. 76, alin.(1) și (2) din Legea nr.161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.