Dental Alliance
April 19, 2024

Primiți cu ANAF-ul? Agenții ANAF vor controla contribuabilii în perioada 27 – 30 decembrie, inclusiv prin telefon

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

ANAF trebuie să verifice declarațiile depuse și obligațiile fiscale scadente în această perioadă și să acționeze acolo unde consideră necesar prin contactarea telefonică sau echipe mixte de control operativ la contribuabilii cu obligații fiscale curente semnificative rămase neachitate Potrivit ordinului preşedintelui ANAF, „pentru atingerea obiectivelor sunt necesare acţiuni concrete de îmbunătăţire a colectării bugetare, pe toate palierele de acţiune disponibile”.

Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să verifice declarațiile depuse, dar și obligațiile fiscale scadente în această perioadă. De asemenea, acolo unde este necesar, trebuie să se intervină prin contactarea telefonică sau prin echipe mixte de control operativ la contribuabilii cu obligații fiscale curente semnificative care nu au fost achitate, se arată într-un document intrat în posesia profit.ro.

De asemenea se va aplica monitorizarea contribuabililor cărora li s-au acordat înlesniri la plată și analizarea modului de respectare a acestora şi atenţionarea asupra achitării ratelor la termenele prevăzute în graficele de eşalonare, precum şi a obligaţiilor fiscale curente. Ordinul dat de către președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) mai arată că va exista și o analiză a listelor de suprasolviri şi arierate în vederea compensării acestor sume cu debitele nestinse, scris sursa anterior citată. ”Echipele mixte vor avea în componență inspectori din activitățile de administrare fiscală/control fiscal (inspecție și antifraudă fiscală), vor primi sarcini concrete privind contribuabilii de verificat și vor raporta zilnic rezultatele obținute. Conducerile Direcțiilor Generale ale Regionalelor Antifraudă Fiscală se vor implica activ, vor coordona direct activitatea de impulsionare a colectării bugetare și vor dispune informarea ANAF cu privire la măsurile întreprinse și la rezultatele obținute”, mai arată ANAF.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.