Mon. May 20th, 2019

Programul Bucharest Start Up City în consultare publică până la 28 martie 2019

Programul Bucharest Start Up City pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii se află în consultare publică până la 28 martie 2019.

Valoarea maximă a finanțării: 50.000 Euro/proiect

Finanțare nerambursabilă: max. 90%

Alocarea financiară: 10.000.000 Euro

Criterii de eligibilitate de bază:
• microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii înființate de către persoane fizice începând cu data de 1 ianuarie 2019;
• asociații / acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica decât cu o singură societate;
• codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat până la momentul depunerii ultimei cereri de rambursare/plată;
• este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere;
• înființarea cel puțin unui loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare a proiectului cel puțin 1 an după finalizarea implementării proiectului;
• atât sediul social al firmei, cât și locația implementării trebuie să se afle în Municipiul București.
Cheltuieli eligibile:
• echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video;
• achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, inclusiv corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice, în limita maximă de 50% din total buget;
• mijloace de transport: autoturisme electrice, biciclete, biciclete eletrice etc.;
• achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
• achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie;
• achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare;
• salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor;
• realizarea unei website pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, fără hosting, în limita maximă a 6.000 lei;
• active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
• cheltuială obligatorie: cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale pentru asociatul/acționarul/administratorul/angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1.000 lei;
• TVA nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA;
• consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării şi implementarea proiectului în valoare eligibilă de maxim 8.000 lei;
• programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 80.000 lei, din care maxim 20.000 lei pentru software comerţ on-line;
• cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
• o plăcuță informativă cu privire la program.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.