Dental Alliance

July 24, 2024

Programul privind casarea autovehiculelor uzate ”Programul Rabla Local”

0
YRY Residence

Go Padel Roman

Primăria Municipiului Roman vă aduce la cunoștință următoarele informații privitoare la  „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”:

Pentru „Programul Rabla Local” a fost publicată, de către Administrația Fondului pentru Mediu, lista care conține 495 dosare de acceptare depuse de către solicitanții unități administrativ-teritoriale pentru 99.596 autovehicule uzate.

Municipiul Roman a semnat cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în data de 16.09.2023, contractul de finanțare pentru participarea în Program cu 250 de autovehicule (H.C.L. 76/2023).

Etapele privind Programul stabilite prin art. 6, alin.(1) din Ghidul de finanțare al programului(https://www.afm.ro/main/programe/casare_auto_uzate/2023/ghid_finantare-rabla_local-2023_04_05.pdf) sunt:

 1. a) publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanțare, a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanți și a sumelor alocate; – etapă finalizată
 2. b) depunerea cererilor de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 11 de către UAT (unitățile administrativ-teritoriale/primării) în aplicația dedicată; – etapă finalizată
 3. c) publicarea rezultatelor analizei și încheierea contractelor de delegare; – etapă finalizată
 4. d) publicarea listei UAT care au încheiat contracte de delegare; – etapă în așteptare în sarcina AFM
 5. e) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții de finanțare și a sumelor alocate; – etapă în așteptare în sarcina AFM
 6. f) înscrierea în aplicația AFM a solicitanților de finanțare (nota – cetățenii interesați) care au domiciliul în raza UAT din lista menționată la lit. d), în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare; – etapă în așteptare
 7. g) transmiterea de către AFM a solicitărilor de finanțare către UAT, pe baza înscrierilor efectuate potrivit lit. f); – etapă în așteptare
 8. h) derularea Programului conform procedurilor interne adoptate de UAT; – etapă în așteptare
 9. i) monitorizarea proiectelor.” – etapă în așteptare

Atragem atenția asupra faptului că AFM nu a precizat date concrete pentru etapele aflate în așteptare.

La acest moment Programul se află la etapa prevăzută la art.6, alin.(1), lit. d) – întocmirea listei administrațiilor publice locale care au încheiat contracte de delegare către Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea publicării pe pagina de internet a acesteia.

Pasul următor, conform art.19, alin. (1) – (3) din Ghidul „Programului privind casarea autovehiculelor uzate”, privește virarea sumelor ce reprezintă contribuția AFM la Program către Municipiul Roman, astfel:

„(1) Virarea sumei prevăzute în contractul de delegare se realizează din contul de trezorerie al AFM în contul de trezorerie deschis de către delegat, în condițiile prevăzute la art. 11 lit. d), în baza cererii de virament înaintate de către delegat.

(2) Cererea de virament se înregistrează la AFM în termen de maximum 90 de zile de la semnarea contractului de delegare.

(3) Virarea sumei se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de virament, în ordinea depunerii cererilor, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de către AFM”.

AFM va publica anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și a sumelor alocate.

După această etapă, pentru a participa în cadrul Programului, conform art. 18 din Ghid, cetățenii interesați se vor înscrie în aplicația informatică AFM, la o dată ulterioară publicării listei menționate la art. 17 alin. (5) și menționată în comunicatul emis de AFM, o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru casarea unuia sau mai multor autovehicule uzate. La înscriere vor completa câmpurile predefinite ale aplicației informatice AFM. Documentele care atestă eligibilitatea vor fi transmise către Municipiul Roman, ulterior înscrierii, conform procedurii și termenelor stabilite de aceasta.

După finalizarea înscrierii, AFM va transmite Municipiului Roman lista solicitanților de finanțare (notă – cetățeni înscriși prin platforma/aplicația AFM) care solicită stimulentul pentru casare, prin poșta electronică.

De asemenea, cetățenii interesați au următoarele obligații:

 1. a) să se asigure că UAT în raza căreia își au domiciliul și unde este înregistrat autovehiculul uzat participă în cadrul Programului, prin consultarea paginii de internet a AFM;
 2. b) să respecte procedura internă elaborată la nivelul UAT;
 3. c) să încheie contractul de finanțare cu UAT;
 4. d) să caseze și să radieze din circulație autovehiculul uzat, ulterior semnării contractului de finanțare;
 5. e) să se asigure că respectă condițiile pentru a beneficia de stimulentul pentru casare.

Primăria Municipiului Roman a început demersurile administrative pentru a permite cetățenilor să beneficieze de stimulentul de casare a mașinilor mai vechi de 15 ani, iar după încheierea contractelor de delegare încheiate de AFM cu primăriile eligibile și publicarea pe site-ul www.afm.ro a listei cu UAT-urile, se va anunța public și deschiderea sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice, precum și sumele alocate.

Primăria Roman va informa cetățenii prin canalele publice cu privire la pașii necesari a fi urmați pentru a beneficia de facilități și perioada de depunere a documentelor stabilită de către Administrația Fondului pentru Mediu.   

(comunicat Primăria Municipiului Roman)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.