September 17, 2021

Proiect pentru asigurarea ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț

Obiectivul general al proiectului este asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor și habitatelor de interes conservativ din ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău, Parcul Național Ceahlău și rezervațiile naturale: 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu Crini, 2.661 Lacul Izvorul Muntelui, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ, vizând elaborarea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării ariilor naturale protejate.
De asemenea, pe lângă stabilirea strategiilor și măsurilor de management care se impun în vederea asigurării conservării biodiversității din cadrul ariilor protejate, proiectul își propune și creșterea nivelului de conștientizare și informare a populației cu privire la importanța resurselor naturale locale, la necesitatea unei dezvoltări durabile în acord cu principiile ecologice, care să asigure pe termen lung atât bunăstarea comunității umane, cât și a biodiversității.
Aria de implementare a proiectului este de 27.873,75 hectare, definită de ROSPA0129 Masivul Ceahlău împreună cu Rezervația naturală 2.661 Lacul Izvorul Muntelui.
Din suprafața totală vizată de proiect, Parcul Național Ceahlău deține 7.762,99 hectare (27,85%).
Valoarea totală a proiectului este de 12.431.214,26 lei, din care 85% valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (10.566.532,12 lei) și 15% valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (1.864.682,14 lei).
Dată începere proiect: 12.06.2018
Dată finalizare proiect: 31.12.2020
Cod SMIS al proiectului: 117007
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.