Sezsizând o discrepanță între numarul de alegători înscris în Registrul electoral, așa cum a fost el comunicat Autorității Electorale Permanente, de către Prefectura Neamț, publicat pe site-ul instituției la secțiunea “Alegeri locale parțiale primari 2017”, unde în dreptul municipiului Roman apare cifra de 50.068 alegători (50 din spațiul UE) și numărul de cetățeni înregistrați în evidențele Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2016, care era de 70.665, din care 33.761 bărbați și 36.904 femei, am dorit să știm modul în care se întocmesc astfel de evidențe. În baza dreptului la informare corectă ne-am adresat Autorității Electorale Permanente cu o adresă prin care solicitam lămuriri. Iată răspunsul pe care l-am primit, care ține mai mult de modul tehnic de întocmire a acestor registre, în baza datelor transmise de Primării.

Stimată doamnă Flora Ordean,

Ca urmare a cererii dumneavoastră, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu nr. 7404/30.05.2017, prin care ne solicitați informații privind numărul persoanelor înscrise în Registrul electoral, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şifuncţionareaAutorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare.

Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară.

Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Art. 35 din legea menționată anterior prevede că:

(1) Înscrierea în Registrul electoral a cetăţenilor români care au împlinit sau împlinesc vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv se face, din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

(2) După dobândirea cetăţeniei române, persoanele care au 18 ani împliniţi sunt înscrise în Registrul electoral, din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

La art. 36 din Legea nr. 208/2015 se menționează faptul că radierea din Registrul electoral a unui alegător se face în caz de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de interzicere a exercitării dreptului de a alege sau de punere sub interdicţie.

Registrul electoral este actualizat permanent prin adăugarea alegătorilor care au împlinit 18 ani, au dobândit cetățenia română și cărora le-a încetat suspendarea exercitării drepturilor electorale și prin radierea alegătorilor care au decedat, și-au pierdut cetățenia română, cărora le-a fost interzisă exercitarea drepturilor electorale sau au fost puși sub interdicție de către o instanță judecătorească.

Listele electorale cuprind cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral. Listele electorale permanente se întocmesc şi se tipăresc de către primari, pe secţii de votare, pe baza datelor şiinformaţiilor cuprinse în Registrul electoral.

Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toţicetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista.

Datele furnizate de cetățeni în cadrul recensământului sunt declarative, neexistând garanția veridicității acestora.

Ultima actualizare a Registrului Electoral s-a realizat după datele transmise de Primăria Roman în 31 mai 2016.

Ultima comunicare către Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 2 Roman este de 59.118 cetățeni cu drept de vot în municipiul Roman. Această cifră cuprinde și cei 50 de cetățeni cu drept de vot din Uniunea Europeană, înscriși în listele complementare”, a precizat secretarul municipiului, Gheorghe Carnariu.     

De menționat faptul că în conformitate cu aceleași date prelucrate de Institutul Național de Statistică populația întregului județ la data de 1 ianuarie 2017 era de 577.359, din care în Roman 70.665. Institutul de Statistică realizează la nivel de județ și o statistică a populației pe grupe de vârstă, din care noi am extras segmentul 15 ani-85 de ani, așa cum este el alcătuit, care dă o cifră finală de 927.740 cetățeni.

Registrul electoral este actualizat permanent prin adăugarea alegătorilor care au împlinit 18 ani, au dobândit cetățenia română și cărora le-a încetat suspendarea exercitării drepturilor electorale și prin radierea alegătorilor care au decedat, și-au pierdut cetățenia română, cărora le-a fost interzisă exercitarea drepturilor electorale sau au fost puși sub interdicție de către o instanță judecătorească.

Listele electorale cuprind cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral. Listele electorale permanente se întocmesc şi se tipăresc de către primari, pe secţii de votare, pe baza datelor şiinformaţiilor cuprinse în Registrul electoral.

Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toţicetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista.

Datele furnizate de cetățeni în cadrul recensământului sunt declarative, neexistând garanția veridicității acestora.