Dental Alliance
October 1, 2023

S-a MODIFICAT Codul Rutier. Ce NOUTĂȚI sunt pentru șoferi. Despre permise și înmatricularea vehiculelor

0
YRY Residence

Restaurant Portofino

Guvernul a a probat joi o ordonanță prin care se modifică și completează OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Schimbările se referă la regimul permiselor și înmatriculărilor.

Proprietarii care nu au domiciliul, reședința sau sediul în România pot solicita înmatricularea temporară a autovehiculelor și remorcilor ce urmează a fi scoase din țară, în vederea înmatriculării în alt stat, la oricare autoritate competentă din România să realizeze operațiuni de înmatriculare, potrivit documentului aprobat.

Înmatricularea temporară a autovehiculelor ce urmează să fie scoase din țară

Până acum, reglementarea era că ”autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii sau deţinătorii mandataţi îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul”.

Noua prevedere din Codul Rutier:

Se introduce alineat 1.1 la art. 13:

  • ”proprietarii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, sediul în România, pot solicita înmatricularea temporară a autovehiculelor și remorcilor ce urmează a fi scoase din România în vederea înmatriculării în alt stat, la oricare autoritate competentă să realizeze operaţiuni de înmatriculare”

Această soluție este de natură să corespundă necesităților persoanelor care achiziționează vehicule din România și care vor să părăsească țara cu ele fără a fi necesară apelarea la servicii de transport speciale (e.g. de tip tractare), potrivit ordonanței aprobate.

De asemenea, se creează premisele facilitării vânzării de către proprietari români a vehiculelor către persoane străine.

Preschimbarea permiselor în România

De asemenea, o noutate este și pentru deținătorii de permise de conducere străine care solicită preschimbarea acestora cu documente similare românești.

În cazul celor care nu îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare, de a obține permisul de conducere, aceștia vor da examen auto în România, dar nu mai este necesar să facă școala de șoferi.

Examenul constă în proba teoretică și practică.

La articolul 83, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alin. (31) și (32), cu următorul cuprins:

  • „(31) În cazul permiselor de conducere prevăzute la alin. (3), inclusiv a celor obținute ca urmare a preschimbării sau a preschimbărilor succesive ale unor permise de conducere obținute prin examen în România, care nu îndeplinesc condițiile de preschimbare cu documente similare românești, titularii acestora se pot prezenta la examen în vederea obținerii unui permis de conducere românesc, făcând dovada că sunt apți din punct de vedere medical.
  • (32) În urma dobândirii permisului de conducere românesc în condițiile alin. (31), permisul de conducere național eliberat de către autoritățile prevăzute la alin. (1) se remite acestora de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu mențiunea că a fost obținut un nou permis de conducere în România.”

În actul normativ se precizează că se întâlnesc numeroase situații în care titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile statelor menționate anterior au obținut, inițial, permisul de conducere în urma promovării examenului în România, iar ulterior, au preschimbat respectivul permis cu unul străin.

În aceste cazuri, la eliberarea unui nou permis de conducere de către autoritățile din România sunt întâmpinate dificultăți în ceea ce privește comunicarea cu autoritățile statelor emitente.

Alte modificări la Codul Rutier

  • se instituie un cadru unitar cu privire la solicitarea, pe cale informatică, a efectuării operațiunilor din sfera înmatriculării vehiculelor atât pentru proprietarii sau deținătorii mandatați ai vehiculelor, cât și pentru societățile abilitate să comercializeze vehicule noi și societățile de leasing
  • este reglementată posibilitatea achitării și încasării, în mod direct, a tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării sau rezervării combinaţiei numărului de înmatriculare în contul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, în cazul în care serviciile respective se realizează de către aceasta
  • înmatricularea unui vehicul este continuă, de la admiterea în circulație a acestuia și până la scoaterea din circulație; se elimină sintagma ”definitivă”

Urmăriți-ne pe Google News

Ca orice instituție media locală, și Roman24.ro supraviețuiește pe baza reclamelor afișate pe site, sau a contractelor publicitare. Alege să susții activitatea Roman24 printr-o donație folosind butonul de mai jos

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap