January 24, 2021

S-a primit autorizația de funcționare a Computerului Tomograf la Spitalul de Urgenta Roman

Din fonduri proprii, la Spitalul Municipal de Urgență Roman s-a achiziționat un Computer Tomograf.
A fost necesară parcurgerea mai multor etape și îndeplinirea integrală a acestora, deoarece una fără cealaltă nu permit funcționarea. Astfel, la sfârșitul anului trecut, a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr 548/20.12.2019 pentru “Amenajare cabinet medical pentru instalare CT”. Ulterior, documentația a fost transmisă la DSP Iași și C.N.C.A.N. pentru a obține autorizația de instalare a aparatului.
După ce am obținut autorizația, firma contractantă a amenajat spațiul și a instalat aparatul.
După instalarea aparatului s-a făcut documentația pentru obținerea autorizației de funcționare a apărutului și s-a trimis la CNCAN.
Comisia națională pentru controlul activităților nucleare, începând de astazi, 27 noiembrie 2020, a emis Autorizația pentru Desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr RI 2237/2020.
Astfel, din acest moment, Computerul Tomograf al Spitalului Municipal de Urgență Roman poate fi pus în funcțiune.
Având în vedere tehnologia de înaltă performanță, firma distribuitoare a alocat pentru sesiunea de instruire a personalului un minim de 10 zile (10-14 zile).
La finalul acestei perioade, se va începe treptat preluarea activității CT-ului pe spital.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.