January 16, 2021

S-au depus ofertele pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar construcției autostrăzii Târgu-Neamț – Iași – Ungheni

Miercuri, 25.11.2020, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului ,,Completare /Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate, și elaborare P.A.C., P.A.D. și P.T.E. pentru obiectivul “Autostrada Târgu-Neamț – Iași- Ungheni””.

Până la termenul limită au depus oferte următorii agenți economici:

1. CONSITRANS SRL

2. Asocierea SC ADURO IMPEX SRL – 3TI PROGETTI Italia – Ingegneria Integrata S.p.A.

3. Asocierea SWS ENGINEERING S.P.A. – METRANS ENGINEERING S.R.L.

Valoarea contractului este estimată în intervalul 62.091.000,00 – 73.370.700,00 lei fără TVA.

Durata contractului este de 25 de luni de la Data de Începere a Contractului, astfel:

Completarea/actualizarea/revizuirea Studiului de Fezabilitate – 12 luni

Proiect Tehnic de Execuție, inclusiv DDE – 10 luni

Asistența Tehnica pentru obtinerea Finantarii si pentru contractarea Executiei Lucrarilor – 3 luni.

Comisia de evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentațiilor de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.