June 14, 2021

Școlile din Neamț suspendă cursurile la mai multe clase. Vezi aici care!

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ

Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– dispozițiile Ordinului nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Direcția de Sănătate Publică Neamț;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se suspendă, conform propunerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, cursurile care presupun prezența „față în față” pentru următoarele clase:

– Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” – Piatra Neamț – clasa a V-a B – perioada 19.10 –30.10.2020;

– Scoala Gimnazială  „Mihai Eminescu” Roman – clasa a II-a B – perioada 19.10 –30.10.2020;

– Colegiul Tehnic „Miron Costin” – Roman – clasa a XI-a H – grupa 1 – perioada 19.10 –30.10.2020;

– Scoala Gimnazială „Alexandru Podoleanu” Podoleni – clasa a II-a B – perioada 19.10 –30.10.2020;

– Colegiul Național „Petru Rareș” – Piatra Neamț – clasa a VII-a, clasa a IX-a C, clasa a IX-a D, clasa a IX-a E, clasa a X-a D, clasa a X-a F, clasa a XI-a E, clasa a XI-a F, clasa a XII-a A, clasa a XII-a E – perioada 20.10 – 02.11.2020;

– Scoala Gimnazială Domnească Târgu Neamț – clasa a IV-a B – perioada 19.10 – 30.10.2020;

Art. 2. Se aprobă, conform propunerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, reluarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față” pentru clasa pregătitoare D din cadrul Școlii Gimnaziale „Elena Cuza”Piatra Neamț (începând cu data de 19.10.2020), clasa a III-a D din cadrul Școlii Gimnaziale  „Calistrat Hogaș” Roman (începând cu data de 20.10.2020), clasa a XI-a din cadrul Școlii Profesionale  Valea Ursului (începând cu data de 20.10.2020) și grupa mică din cadrul Școlii Gimnaziale „I. I. Mironescu” Tazlău (începând cu data de 21.10.2020).

Art. 3. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și unităților administrativ-teritoriale nominalizate.

            (2) Inspectoratul Școlar Județean Neamț va comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ nominalizate.

 

PREŞEDINTE,

PREFECT

George LAZĂR

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.