Dental Alliance
March 1, 2024

Se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară, de îndată, pe data de 5 decembrie 2023, ora 15.00

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Casa Căpraru

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară, de îndată, pe data de 5 decembrie 2023, ora 15.00, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi: 

 

 1. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Marius-Vasile APOPEI;
 2. Luarea unor măsuri pentru proiectul „Reabilitare și modernizare transport ecologic”;
 3. Luarea unor măsuri pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”;
 4. Luarea unor măsuri în legătură cu proiectul „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț”;
 5. Aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean;
 6. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.154/2022;
 7. Luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești – cod SMIS 116524;
 8. Luarea unor măsuri pentru proiectul de interes județean „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț” cod SMIS 116527;
 9. Luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț”, cod SMIS 116528;
 10. Abrogarea unei hotărâri;
 11. Luarea unor măsuri referitoare la obiectivul de interes județean „Înființare unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”;

 

Modul de desfășurare al ședinței: on-line;

Aplicația electronică utilizată: sistem video-conferință.

 

PREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.