Dental Alliance

June 21, 2024

Sediul Detașamentului de Pompieri din Roman va fi modernizat

0
YRY Residence

Go Padel Roman

În data de 22.02.2024 a fost semnat Contractul de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „ Reabilitare Termica Energetica si Modernizare Pavilion Administrativ Detasament de Pomperi Roman ” cu S.C. PRO INSTAL S.R.L. care a fost declarată câștigătoare în urma derulării procedurii de achiziţie publică, ca urmare a anunțului de participare simplificat din SEAP cu nr. SCN 1134205/06.11.2023.
Această investiție beneficiază de finanțare alocată prin Apelul de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.
Obiectivul general al proiectului este aducerea clădirii la parametrii de siguranță și stabilitate proiectați, reducerea cheltuielilor cu utilitățile, precum și reducerea consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon. Totodată se va crea cadrul necesar asigurării serviciilor publice oferite cetățenilor în cele mai bune condiții.
Valoarea totală a proiectului este de 3.954.681,88 lei, la care se va adăuga taxa pe valoare adăugată în valoare de 751.389,56 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.