San Marco Roman

San Marco Roman

SPITALUL CAUTĂ DOI REGISTRATORI

Pe site-ul Spitalului Municipal de Urgență( SMUR)  este publicat un nou anunț de angajare. Unitatea sanitară romașcană are nevoie de un post și jumătate de registrator medical. În conformitate cu anunțul amintit se caută un registrator medical  debutant, cu normă întreagă, respectiv program de 8 ore pe zi, pentru Compartimentul de endocrinologie și un registrator medical debutant, cu jumătate de normă, respectiv 4 ore pe zi, pentru Compartimentul ORL. În vederea ocupării unui asemenea post, candidații trebuie să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, să dețină un document prin care să dovedească că a absolvit un curs de operare PC. Candidații nu trebuie să dovedească vechime în specialitate.

Concursul se va organiza potrivit unui calendar stabilit de conducerea unității sanitare, după cum urmează:

Până în 15 iunie 2017, la ora 15,30 vor trebui să depună dosarele de înscriere la concurs;

 În data de 23 iunie 2017, la ora 12,00 se va da proba scrisă, iar în 28 iunie, de la ora 10,00 candidații vor susține proba practică.

Dosarul de înscriere la concurs va trebui să cuprindă următoarele documente: cerere de înscriere adresată conducerii SMUR; copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și în care medicul de familie al candidatului să precizeze că cel care se înscrie la concurs ”nu este în evidență cu boli cronice și psihice”; recomadare sau caracterizare de la ultimul loc de muncă; curriculum vitae; taxă de participare la concurs de 25 RON care trebuie achitată la casieria Spitalului; cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;

Bibliografia și tematica de concurs pot fi consultate la Serviciul RUONS, pe site-ul Spitalului sau la avizierul unității sanitare.

Relații suplimentare se pot obține telefonic la numărul 0233/742.511.