August 9, 2020

SPITALUL ROMAN, AVALANȘĂ DE CONTROALE

Direcția de Sănătate Publică Neamț a desfășurat, în Spitalul Roman, un control riguros, care a urmărit modul în care sunt respectate actele normative de organizare a unității sanitare. Cu această ocazie s-a verificat modul de aprovizionare cu apă al Spitalului și respectarea ordinului de asigurare a unei rezerve de apă pentru 72 de ore, în caz de avarii majore sau calamități naturale.

Cu această ocazie s-au recoltat și probe de sanitație, în vederea stabilirii modului în care se respectă ordinele Ministerului Sănătății, de monitorizare a infecțiilor asociate actului medical în unitatea sanitară romașcană, fiind recoltate 183 de probe bacteriologice, de pe 90 de suprafețe. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică au făcut o serie de recomandări, legate de dotarea cu aparatură necesară Laboratorului de anatomie patologică și de renovare a secțiilor de recuperare și ORL. Au mai fost făcute o serie de observații, legate de depozitarea materialelor sanitare și a dezinfectantelor, dar și privitor la controlul medical periodic al personalului.

Urmare a controlului, conducerea Spitalului Municipal de Urgență a primit termene de remediere a disfuncțiilor constate. Spitalul Roman stă bine, în ceea ce privește modul de sterilizare a apei folosite la sălile de operații, disfuncție amendată la alte unități sanitare din județ. Timp de două săptămâni, Spitalul Municipal de Urgență Roman a fost controlat și de o echipă a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Neamț, care a verificat activitatea unității în ultimii trei ani, începând cu modul de întocmire a foilor de observații și continuînd cu toate documentele care vizează modul de organizare a muncii din serviciul administrativ, serviciul de achiziții publice, contabilitate, dotarea cu aparatură și contractele de service, probleme legate de Serviciul de Resurse Umane, de structura organizatorică a serviciilor din unitatea sanitară și terminând cu modul de planificare a liniilor de gardă.

Conducerea Spitalului este mulțumită de faptul că nici cu ocazia acestui control n-au fost găsite disfuncții majore iar cele câteva nereguli vor fi remediate în perioada următoare.