January 17, 2021

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril