April 13, 2021

Unde vor fi situate centrele de vaccinare împotriva Covid, la Roman?

În ședința de consiliu local care se va desfășura astăzi, de la ora 15.00, factorii de decizia din municipiu vor vota înființarea centrelor de vaccinare împotriva Covid, la nivelul municipiului Roman, după cum urmează:

”Se aprobă înființarea în municipiul Roman a patru CENTRE DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19, după cum urmează:
– În imobilul situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 268, aflat în domeniul public al Municipiului Roman, înscris în Cartea Funciară 50526 – 3 centre de vaccinare;
– În imobilul situat în municipiul Roman, str. Bogdan Dragoș nr. 262, aflat în domeniul public al Municipiului Roman, neînscris în Cartea Funciară – 1 centru de vaccinare.

Art. 2. Se aprobă schimbarea temporară a destinației imobilului, situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 268 aflat în domeniul public al Municipiului Roman, înscris în Cartea Funciară 50526, identificat cu NC 50526: respectiv clădirea C3, fostă Clădire internat, fostă Clădire Cămin si Birouri, actualmente Mini hotel, Baza moderna de instruire teoretica si practica in domeniul serviciilor, cu nr. de inventar 150013, din spațiu de învățământ, în CENTRU DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19, pe durata funcționării centrului de vaccinare.

Art. 3. Se aprobă schimbarea temporară a destinației imobilului, situat în municipiul Roman, str. Bogdan Dragoș nr. 262, aflat în domeniul public al Municipiului Roman, neînscris în Cartea Funciară respectiv clădirea fostă Grădinița, nr. 10, Corp D al Scolii ”Carol I”, cu număr de inventar 100056, din spațiu de învățământ, în CENTRU DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19,
pe durata funcționării centrului de vaccinare.”

Deasemenea, și Spitalul municipal de Urgență a solicitat aprobarea schimbării temporare a destinației spațiului situat în clădirea ambulatoriu de specialitate (Policlinica Roman), în care funcționează în prezent compartimentul de îngrijiri paleative, în centru de vaccinare împotriva COVID 19.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.