September 26, 2020

(Video) Vizita Ministrului Mediului Costel Alexe, la stația de comprimare gaz de la Gherăești

Transgaz a propus prin Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport Gaze
Naturale creșterea gradului de interconectare al rețelei naționale la rețeaua de gaze
naturale europeană.
În acest sens, în completarea proiectului privind dezvoltări ale Sistemului Național de
Transport Gaze Naturale (SNT) în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătățirii
aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport
spre Republica Moldova, Transgaz a identificat oportunitatea realizării unei
interconectări a SNT cu sistemul de transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția
Gherăești–Siret.
Astfel, în anul 2017, SNTGN Transgaz SA a elaborat Studiul de Prefezabilitate pentru
”Interconectarea SNT cu sistemul de transport gaze din Ucraina pe direcția Gherăești –
Siret – Cernăuți”.
În cadrul Studiului de Prefezabilitate au fost analizate 2 variante de traseu. În ambele
variante s-a considerat că gazele pentru exportul către Ucraina se vor prelua din NT
Onești, comprimate în noua Stație de Comprimare Onești și apoi recomprimate în SC
Gherăești. În consecință realizarea noi interconectări cu Ucraina este condiționată de
realizarea proiectului “Dezvoltări ale SNT în zona de Nord – Est a României în scopul
îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților
de transport spre Republica Moldova”.
La faza Studiului de Prefezabilitate, în calculele hidraulice s-a avut în vedre că volumele
de gaze pentru export spre Ucraina pot să provină din viitoarele exploatări de gaze
naturale din Marea Neagră și sunt transportate spre NT Onești prin conductele de
tranzit, respectiv culoarul Isaccea – Șendreni – Onești.
Prin construirea conductei de interconectare, pe direcția România-Ucraina capacitățile
de transport gaze sunt:
• în sezonul rece între 1,0 mld. Smc/an (115 000 Smc/h) și 2,0 mld. Smc/an (225 000
Smc/h)
• în sezonul cald între 2,5 mld. Smc/an (110 000 Smc/h) și 3,4 mld. Smc/an (380 000
Smc/h)

Cele două variante de traseu analizate în cadrul studiului sunt următoarele:
– Varianta 1 – Gherăești – Fălticeni – Bucecea – Siret;
– Varianta 2 – Târgu Frumos – Hârlău – Bucecea – Siret.

Date tehnice – VARIANTA 1
Varianta 1 constă în construirea unei conducte de transport gaze naturale DN 700 x 60
bar în lungime de 146 km între stația de comprimare Gherăești și granița dintre
România și Ucraina precum și amplificarea stațiilor de comprimare Onești și Gherăești
prin montarea a câte un grup de comprimare, similar cu cele în curs de execuție.
Pe teritoriul României, la distanța de aproximativ 2 km de graniță, în proximitatea
drumului național DN 29C, este prevăzută construirea unei Stații de Măsurare Gaze și a
unei gări de lansare/primire godevil.

Pe traseul studiat se vor amplasa un număr de 21 robinete de secționare pe teritoriul
României iar conducta intersectează următoarele obstacole:
 Drumuri Naționale – 11 buc;
 Drumuri Județene – 10 buc;
 Drumuri Comunale, străzi și drumuri de exploatare care necesita tub de protecție
– 17 buc;
 Ape cadastrate – 16 buc;
 Hidrocanale – 44 buc ;
 Căi ferate – 3 buc .
Suprafața totală de teren estimată a fi ocupată temporar este de 2 920 000 mp, iar
suprafața totală de teren estimată a fi ocupată definitiv este de 4 610 mp.
Ariile naturale intersectate de traseul conductei în Varianta 1 sunt următoarele:
 ROSCI 0636 – Râul Moldova între Oniceni și Mitești
 ROSCI 0365 – Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși
 ROSCI 0371 – Cumpărătura
 ROSCI 0380 – Râul Suceava Liteni
 ROSCI 0391 – Siretul Mijlociu – Bucecea
 ROSPA 0110 – Acumulările Rogojești – Bucecea
 ROSCI 0184 – Pădurea Zamostea – Lunca
 RONPA 0744 – Pădurea Zamostea – Lunca
La fazele următoare de proiectare, pe baza experiențelor anterioare, se va evita
intersecția cu RONPA 0744 – Pădurea Zamostea – Lunca.
Valoarea estimată pentru realizarea investiției, actualizată după elaborarea Studiului de
Prefezabilitate este de cca. 157 milioane Euro.

Date tehnice – VARIANTA 2
Varianta 2 constă în construirea unei conducte de transport gaze naturale DN 700 x 60
bar în lungime de 130 km între Târgu Frumos și granița dintre România și Ucraina
precum și amplificarea stațiilor de comprimare Onești și Gherăești prin montarea a câte
un grup de comprimare, similar cu cele în curs de execuție.
Punctul de cuplare Târgu Frumos se află la km 29+000 pe conducta Gherăești-Lețcani,
obiectiv al proiectului “Dezvoltări ale SNT în zona de Nord – Est a României în scopul
îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților
de transport spre Republica Moldova”, în apropiere punctului de interconectare a
conductei DN 400 Târgu Frumos-Hârlău-Bucecea cu conductele DN 400 Gherăești-Iași.
În punctul de cuplare propus se va amplasa o gară de lansare/primire godevil.
Pe teritoriul României, la distanța de aproximativ 2 km de graniță, pe marginea drumului
național DN 29C, este prevăzută construirea unei Stații de Măsurare Gaze și a unei gări
de lansare/primire godevil.
Pe traseul studiat se vor amplasa un număr de 19 robinete de secționare pe teritoriul
României iar conducta intersectează următoarele obstacole:
 Drumuri Naționale – 8 buc;
 Drumuri Județene: 12

 Drumuri Comunale, străzi si drumuri de exploatare care necesita tub de protecție:
32
 Ape Cadastrate: 4
 Ape necadastrate (Vai si Canale): 66
 Linii de cale ferata: 1
Ariile naturale intersectate de traseul conductei pe Varianta 2 sunt următoarele:
 ROSPA 0110 – Acumulările Rogojești – Bucecea
 ROSCI 0184 – Pădurea Zamostea – Lunca
 RONPA 0744 – Pădurea Zamostea – Lunca
La fazele următoare de proiectare, pe baza experiențelor anterioare, se va evita
intersecția cu RONPA 0744 – Pădurea Zamostea – Lunca.
Valoarea estimată pentru realizarea investiției, actualizată după elaborarea Studiului de
Prefezabilitate este de cca. 150 milioane Euro..
În cadrul Studiul de Prefezabilitate, ținând cont de condițiile de traseu, este
recomandată Varianta 1.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.