Dental Alliance

Laurentiu Leoreanu

Lucian Micu

1,75 miliarde euro pentru Moldova, cea mai mare sumă dintre toate regiunile de dezvoltare.

0
YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

Regiunea Nord-Est primește, prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, cca. 1,75 miliarde euro! Este o oportunitate uriașă de care Moldova trebuie să profite.
Lansez un apel către toți liderii responsabili cu administrarea comunităților locale ca împreună cu partenerii din mediul academic, de afaceri și din societatea civilă să acceseze aceste finanțări. Regiunea noastră poate reduce până în 2027 din decalajele de dezvoltare intra și inter regionale și poate deveni cu adevărat competitivă, rezilientă și tot mai atractivă pentru investitori.
Prin aprobarea Programului Regional București-Ilfov harta #descentralizării fondurilor europene este completă și 11 miliarde de euro vor fi disponibili în total pentru #dezvoltarea regiunilor României.
Detaliile privind modul în care Programul Regional Nord-Est 2021-2027 este structurat pe 8 priorități, cu alocări financiare dedicate se regăsesc pe paginile din primul comentariu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.