Suplimente Alimentare Imunyze

50 de ani de la hirotonia în treapta de arhiereu a arhimandritului EFTIMIE LUCA, duminică 30 ianuarie 1972, în Catedrala Episcopală din Roman

Acoperisul1

Condor Resort
Se împlinesc astăzi 50 de ani de la chemarea la arhierie și hirotonia vrednicului de pomenire vlădica Eftimie „cel Bun”, prilej de aducere aminte și de cinstire a memoriei sale.
După 40 de ani de viețuire monahală, din care 22 ca stareț la două mari mănăstiri moldave: Bistrița și Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, la recomandarea episcopului Partenie Ciopron, arhimandritul Eftimie Luca a fost ales de către Sf. Sinod arhiereu vicar al Episcopiei Romanului și Hușilor, pe 14 decembrie 1971, cu titulatura „Eftimie Bîrlădeanul”.
La 18 ianuarie 1972, într-un cadru solemn, noul ales a primit la Departamentul Cultelor din București, „Decretul” de recunoaștere din partea statului, urmând ca hirotonia să aibă loc la finele acestei luni. Pentru prima dată în istoria Episcopiei Romanului în cele șase secole de existență, s-a luat decizia din partea mitropolitului Moldovei IUSTIN Moisescu, (viitor patriarh) ca hirotonia să aibă loc la Catedrala din Roman (menționez că toate hirotoniile până atunci s-au făcut numai la Catedrala Mitropolitană).
În seara zilei premergătoare hirotoniei, 29 ianuarie 1972, (într-o sâmbătă ca și în acest an!), a avut loc „ipopsifierea”, chemarea la arhierie a celui ales, în Catedrala din Roman. A doua zi, duminică 30 ian., la sărbătoarea „Sf. Trei Ierarhi”, arhim. Eftimie a fost hirotonit arhiereu. Soborul celor trei Ierarhi care au oficiat, sub protia mitropolitului Moldovei IUSTIN, având alături pe episcopul PARTENIE al Romanului și Hușilor și episcopul vicar de la Iași, P.S. IRINEU Suceveanul, în ctitoria lui Petru Rareș de la Roman și l-au hirotonit pe vlădica Eftimie Bîrlădeanul, cel care avea să scrie pagini strălucite în cartea de istorie a străvechii eparhii a Țării de jos a Moldovei, vreme de 42 de ani.
Cu acel prilej mitropolitul Iustin a spus între altele: „Smerenia și dragostea față de semeni sunt virtuțile prin care ați dobândit stima și prețuirea tuturor…”, un mare adevăr, care avea să-l consacre peste ani și ani pe vlădica „EFTIMIE CEL BUN”.
Hirotonit arhiereu la o sărbătoare atât de mare, în ziua Sf. Trei Ierarhi, a făcut să preia de la acești Sfinți Părinți ai Bisericii daruri pe care le-a cultivat în ostenelile sale chiriarhale: milostenia și bunătatea, înțelepciunea și chibzuința părintelui duhovnicesc care și-a apărat Biserica într-o etapă de ascensiune a regimului totalitar, fiind pentru noi toți un model de slujire, un adevărat Părinte al tuturor, același pentru toți și unic pentru fiecare – EFTIMIE „CEL BUN” – un diminutiv pe care l-a mai purtat în istorie doar ctitorul Episcopiei Romanului, domnul Moldovei Alexandru fiul Mușatei…
Veșnică să-i fie pomenirea și amintirea lui din veac în veac!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.