Dental Alliance
March 1, 2024

Adrian Niță: Considerăm că este momentul să ne îndreptăm atenția către adevăratele probleme ale pietrenilor și a nu continua proiecte eșuate sau care nu intră în prioritățile actuale ale comunității

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Casa Căpraru

În cadrul ședinței Consiliului Local Piatra-Neamț, Consilierii PSD vor depune mai multe amendamente esențiale la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2024. Această inițiativă subliniază angajamentul nostru continuu față de dezvoltarea sustenabilă a orașului, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor săi, precum și alocarea eficientă a resurselor financiare pentru proiecte vitale.
Considerăm că este momentul să ne îndreptăm atenția către adevăratele probleme ale pietrenilor și a nu continua proiecte eșuate sau care nu intră în prioritățile actuale ale comunității. Statuile din povestea lui Harap Alb de pe muntele Cozla și manifestările festiviste pot să mai aștepte!
Amendamentele propuse aduc ajustări distribuției bugetare, prioritizând domenii critice care necesită atenție imediată și investiții pentru viitorul comunității. Suplimentar față de contractele aflate deja în derulare ne-am mai axat pe zone deficitare cum ar fi:
📌Educație
📌Parcări
📌Terenuri pentru recreere și sport
📌Dezvoltare turistică
📌Piețele agroalimentare de cartier
📌Spațiu modern și generos de agrement pentru copii
📌Spații de socializare pentru vârstnici
Într-un efort de a răspunde nevoilor urgente ale sectorului educațional precum și celor legate de siguranța copiilor noștri în școli, amendamentul include o suplimentare de 2.000.000 lei pentru lucrări de intervenție în regim de urgență la unitățile de învățământ, urmare a raportului ISC Neamț, transmis către Primăria municipiului Piatra-Neamț în data de 25.01.2024.
De asemenea, sunt prevăzute investiții importante în infrastructura de recreere și sportivă, dezvoltare urbană și turism. Printre acestea se numără alocarea de 500.000 lei pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru terenuri de recreere și activități sportive, construite pe platforme suspendate peste albia pârâului Cuiejdi. Tot pentru copiii noștri ne-am gândit să alocăm o sumă necesară pentru întocmirea documentației tehnico-economice în scopul realizării obiectivului de investiții ,,ORĂȘELUL COPIILOR”.
Au fost deasemenea solicitate alocări semnificative pentru repararea și modernizarea piețelor agroalimentare Maratei, Dărmănești și Bistrița, și dezvoltarea de noi spații de socializare pentru vârstnici, în cartierele orașului, în valoare totală de 2,5 milioane lei.
Amendamentul evidențiază, totodată, nevoia de a inova în domeniul transporturilor prin alocarea de fonduri pentru elaborarea documentației pentru parcări de reședință inteligente, pe structură metalică, semiautomate și/sau automate (Combiparker, Slimparker sau Crossparker). Acest proiect răspunde și nevoii înființării locurilor de parcare care să compenseze locurile de parcare desființate urmare a implementării proiectelor de mobilitate urbană.
Punem un accent deosebit pe promovarea turistică mult mai eficientă a Municipiului Piatra-Neamț, cu o alocare pentru acest scop.
Prin aceste modificări, ne reafirmăm interesul față de îmbunătățirea continuă a vieții locuitorilor din Piatra-Neamț, susținând proiecte care aduc un impact pozitiv asupra comunității. Ne angajăm să lucrăm îndeaproape cu cetățenii orașului și toate părțile interesate pentru a asigura implementarea eficientă a acestor proiecte și a vedea orașul nostru renăscând.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.