January 27, 2021

Alte unități de învățământ din Neamț își suspendă cursurile de luni 19 octombrie 2020

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

 HOTĂRÂRE

pentru actualizarea scenariului de funcționare pentru unitățile de învățământ

din județul Neamț, pentru anul școlar 2020 – 2021, și stabilirea unor măsuri privind suspendarea/reluarea unor cursuri școlare 

 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ

Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– dispozițiile Ordinului nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– informarea Direcției de Sănătate Publică Neamț privind situația epidemiologică la nivelul județului Neamț;

– propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Direcția de Sănătate Publică Neamț;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se actualizează scenariul de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Neamț, pentru anul școlar 2020 – 2021, începând cu data de 19 octombrie 2020, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se suspendă, conform propunerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, pentru o perioadă de 14 zile, cursurile școlare care presupun prezența „față în față” pentru următoarele clase:

– Școala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamț – clasa pregătitoare A, clasa pregătitoare C, clasa pregătitoare D, clasa al VII-a C;

– Colegiul Național „Roman Vodă” Roman – clasa a X-a A și clasa a X-a H;

– Școala Gimanzială Tămășeni – clasa I;

– Colegiul Tehnic „Petru Poni” – Roman – clasa a XII-a F;

– Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamț – clasa a XII-a B și a XII-a C;

– Scoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Roman – clasa a V-a C;

– Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț – clasa a XI-a B;

– Școala Gimnazială Bodești / structura Bodeștii de Jos – Grupă preșcolari

Art. 3. Se aprobă, conform propunerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, reluarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față” pentru clasa a X-a grupa a II-a din cadrul Liceului Teologic „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț (începând cu data de 19.10.2020), clasa a I A și I C din cadrul Colegiului Tehnologic ”Spiru Haret” Piatra Neamț (începând cu data de 19.10.2020).

Art. 4. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și unităților administrativ-teritoriale din județ.

            (2) Inspectoratul Școlar Județean Neamț va comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ din județ.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

PREFECT

George LAZĂR

 

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.