January 25, 2021

ANAF: Plata impozitelor în numele altei persoane decât titularul contului, o nouă facilitate în Spațiul Privat Virtual

ANAF anunță o nouă facilitate disponibilă în Spațiul Privat Virtual: se acordă titularului contului SPV posibilitatea de a plăti, în numele oricărei alte persoane fizice, impozite sau contribuții evidențiate în Declarația unică.

 

În noul meniu disponibil în serviciul SPV, pentru accesarea acestei facilități, se selectează opțiunea Plată obligații fiscale PF și apoi În numele altei persoane, se optează pentru plata obligațiilor fiscale declarate prin declarația unică (impozit pe venit, contribuții de asigurări sociale de sănătate/ contribuții de asigurări sociale). Apoi se completează codul numeric personal/ numărul de identificare fiscală al persoanei pentru care se face plata, precum și suma care se dorește a fi achitată, după care plata poate fi efectuată, anunță ANAF, într-un comunicat.

Această facilitate este disponibilă numai în serviciul SPV, nu și prin intermediul site-ului ghiseul.ro.

Totodată, tot prin contul SPV, contribuabilii persoane fizice pot genera două noi rapoarte:
1. Istoric declarații = Declarații depuse de persoană fizică în formă electronică (până acum era disponibil acest istoric doar pentru persoane juridice)
2. C168 = Duplicat Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune

În perioada următoare, MFP și ANAF au în vedere  implementarea plății prin SPV și interconectarea cu ghiseul.ro, a unor categorii de obligații fiscale pentru persoanele juridice.

Interconectarea dintre serviciul SPV și ghișeul.ro a fost implementată în luna iunie, contribuabilii persoane fizice având posibilitatea de a achita direct cu cardul bancar, în nume propriu, peste 30 impozite și contribuții, prevăzute în anexa O.M.F.P. 1376/2016. Cele mai frecvente plăți au vizat impozitul pe venit, contribuții, accize colectate și plata unor penalități.

Lista creanțe fiscale care pot fi plătite prin SPV de către persoanele fizice

Penalități de nedeclarare

Impozit pe veniturile din activități independente

Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

Impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor

Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dividende din străinătate

Impozit pe veniturile din investiții sub formă de dobânzi din străinătate

Impozit pe veniturile din pensii din străinătate

Impozit pe veniturile din premii

Impozit pe veniturile din investiții sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

Impozit pe veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Regularizări

Accize încasate din vanzarea de alcool etilic

Accize încasate din vanzarea de tigarete

Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati

Contributia de asigurari sociale datorata de angajator

Contributia de asigurari sociale datorata de intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale, membrii intreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice

Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si din activitati economice

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator

 

Contributia de asigurari sociale de sanatate retinuta de angajator de la asiguratii angajati (salariati)

Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator

Contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele fizice care au calitatea de angajator

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din: activitati independente, activitati economice si din drepturi de proprietate intelectuala

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care nu realizeaza venituri, prevazute la art. 180 din Codul fiscal

Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din:  cedarea folosintei bunurilor, investitii, premii si castiguri din jocuri

Regularizari

Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati

Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

Amenzi judiciare

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

Contribuții de asigurari sociale aferente declaratiei unice

Contribuții de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice

Impozit pe venit aferent declaratiei unice

Penalitati datorate in cazul esalonarii la plată

Spațiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. SPV permite obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale, plata obligațiilor fiscale pentru persoanele fizice, primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu.

Accesarea serviciului „Spaţiul privat virtual” se realizează din pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro, secţiunea ‘’Servicii Online – Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice şi juridice Spaţiul Privat Virtual’’.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.