În data de 29 martie Agenția Națională de Integritate a  publicat un comunicat prin care arată motivele pentru care doi consilieri locali, din Bozieni și Girov, sunt declarați în starea de conflict de interese admnistrativ.

Astfel, Neculai Grumăzescu, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Bozieni, județul Neamț, în calitatea sa de ales local, a votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind concesionarea, în vederea pășunatului, a unei suprafețe de 91,69 ha pășune, ce se află în proprietatea publică a comunei Bozieni, către Asociația Crescătorilor de Taurine Bozienii de Jos, în temeiul căreia s-a încheiat un contract de concesiune între Primăria Bozieni și această asociație profesională.

Consilierul Neculai Grunezescu avea un interes personal în problema supusă dezbaterii Consiliului Local, deoarece avea posibilitatea să anticipeze că asociația, în cadrul căreia deținea calitatea de membru în comisia de cenzori, încasînd venituri, va beneficia de pe urma adoptării acestei hotărîri. Persoana evaluată a încălcat dispozițiile Legii 161 din 2003 și cele ale Legii 215 a administrației publice locale din 2001.

 

Consilierul de la Girov, Sarion Florinel, este acuzat de aceeași stare de incompatibilitate, pentru că în 2013 a participat interesat la adoptarea unei hotărîri asemănătoare, privind atribuirea unor suprafețe din pășunea comunală către societatea  Agricola Biosere SRL, unde este acționar unic. Cei doi aleși locali pot contesta decizia  ANI în instanță.

“Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative” Art. 70 din Legea nr. 161/2003

“Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv, b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia, […] f) o asociație sau fundație din care fac parte”  Art. 75 din Legea nr. 393/2004

“Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare” Art. 77 din Legea nr. 161/2003

”Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public” Art. 71 din Legea nr. 161/2003