Dental Alliance
April 14, 2024

ApaServ obligată de instanţă la plata unei amenzi de 20.000 lei și să despăgubească romaşcanii cu zeci de mii de lei

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

Tribunalul Neamţ a stabilit că amenda aplicată Companiei ApaServ de către Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ a fost legală.

Totodată, instanţa de judecată a stabilit definitiv că Apaserv trebuie să despăgubească romşcanii pentru desele întreruperi ale furnizării apei.

Mai exact, compania trebuie să ofere o reducere cu 30% pentru fiecare factură emisă, dacă în luna respectivă nu a respectat contractul de a furniza apă cu presiune de 2,2 atmosfere.

„Situația creată de repetatele întreruperi în furnizarea apei potabile, în municipiul Roman, județul Neamț, începând cu luna septembrie 2019 până în luna februarie 2020, a făcut obiectul unui dosar pe rolul instanței judecătorești, ca urmare a formulării de către Compania Județeană Apa Serv SA a plângerii contravenționale împotriva procesului verbal de constatare a contravenției încheiat de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Neamț. Prin documentul încheiat, s-a reținut faptul că furnizorul nu a respectat clauzele contractuale referitor la asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă potabilă la parametrii fizici și calitativi prevăzuți de legislația în vigoare și înscriși în Anexa 3 la contract, respectiv presiune de 2,2 atm și grad de asigurare de 98%. În perioada menționată, au fost înregistrate nu mai puțin de 70 de întreruperi totale și/sau furnizarea cu presiune scăzută a apei. În astfel de situații, prin Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, furnizorului îi revine obligația de a acorda bonificații în valoare de 30% din valoarea facturii curente. Compania Județeană Apa Serv SA a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 20.000 lei și s-a dispus măsura de acordare a bonificației de 30% din valoarea facturilor fiscale lunare emise în perioada octombrie 2019 – februarie 2020 pentru toți consumatorii, persoane fizice afectate, în conformitate cu prevederile contractuale și prevederile art.15 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform soluționării definitive a Dosarului nr. 2510/279/2020, prin Decizia Civilă nr. 185/2022 pronunțată de Tribunalului Neamț, instanța de judecată a menținut măsurile dispuse prin documentul de control. Drept urmare, CJPC Neamț a solicitat Companiei Județene Apa Serv SA să facă dovada îndeplinirii măsurii dispuse prin documentul de control, pentru toți consumatorii, persoane fizice, din municipiul Roman”, –  Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ.

“Având în vedere contextul economic actual – scumpiri la toate utilitățile – mă aștept ca operatorul economic Apa Serv SA să pună în aplicare, cu celeritate, măsura dispusă prin procesul verbal de constatare a contravenției încheiat de CJPC Neamț, respectiv acordarea bonificațiilor pe cele 6 luni, pentru a nu fi nevoiți să aplicăm alte sancțiuni contravenționale”, – Vlad Ciurea, comisar șef adjunct CJPC Neamț.

Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ a stabilit că  în perioada septembrie 2019 – februarie 2020 au fost nu mai puţin de 70 întreruperi ale furnizării apei.

Acesta a şi fost motivul pentru care ApaServ a fost amendată cu 20.000 lei şi i s-a pus în vedere să despăgubească romaşcanii.

Sursa www.newsallert.ro

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.