Dental Alliance
April 19, 2024

Bogdan Roman, consilier local: Gestionarea actuală a sectorului de alimentare cu apă duce într-un singur sens: spre mai rău

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

Investițiile în rezervorul de apă sunt necesare, dar nu sunt prioritare. Vom avea mai multă apă irosită și din ce în ce mai puțină la robinete, dacă nu se intervine de urgență pentru schimbarea conductelor!
Investițiile în furnizarea de apă trebuie să pornească de la beneficiar în amonte:
1. Reabilitarea rețelei de apă;
2. Extinderea rețelei de apă;
3. Aducțiuni de apă potabilă;
4. Decantor lamelar pt atenuarea turbidității apei;
5. Construirea de rezervoare noi;
6. Reabilitarea de rezervoare de apă potabilă;
7. Reabilitarea stațiilor de pompare a apei potabile;
8. Reabilitarea captării izvoarelor;
9. Instalarea de sisteme SCADA la nivel local și regional.
Apa Serv exploatează rețeaua noastră de conducte de alimentare cu apă și canalizare, având pretenția ca tot noi, cei care plătim facturile către dânșii, să mai plătim încă o dată întreținerea rețelelor.
Ei, care au avut cifre în creștere an de an, depășind în 2021 cifra de 72 mil lei, ne impută costurile reparațiilor și a eventualelor investiții.
Peste 84 milioane de EUR din fonduri europene la Brașov și Sibiu.
Peste 47 milioane de EUR reprezintă contribuția UE prin Fondul de coeziune pentru Botoșani.
340 milioane EUR din Fonduri de coeziune sunt investiți la Iași!
Pentru a reliefa mai bine cum stau lucrurile, luăm un exemplu aproape de noi, la Iași, unde componența investiției este următoarea:
POIM 2014-2020 – PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020
Perioada de implementare: 2014-2020(2023)
Valoare proiect: 428 milioane EUR
Sursa de finanțare:
– 340 mil EUR – Fonduri de Coeziune nerambursabile
– 52 mil EUR – Buget Stat
– 8 mil EUR – Buget local UAT-uri
– 28 mil lei – Împrumut BERD + buget propriu Apavital S.A.
Pentru ca Apa Serv să aplice pentru proiecte de finanțare pe Programul Operațional de Infrastructura Mare POIM și Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă PODD, ar trebui să fie eligibilă!
Se subînțelege ca administrația locală trebuie să aibă curajul și responsabilitatea de a scăpa de contractul cu ApaServ, motive existând, fără îndoială. Dar observăm că toți actorii politici implicați în gestionarea acestei relații păguboase pentru romașcani, sunt de fapt oamenii conectați la interesele ApaServ, companie controlată 100% politic.
Așadar, am transmis Companiei Județene Apa Serv solicitarea de a-mi prezenta raportul privind avariile din ultimul an, raport pe care mă voi îngriji să ajungă la Comisia Europeană, pentru că “Apa și salubritatea reprezintă un drept al omului! Apa este un bun public și nu o marfă!”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.