Într-o sală plină de cadre didactice, care predau la clasele mici, în nevoia unui repertoriu adecvat corurilor de copii, profesorul doctor Ovidiu Trifan și Mariana Levărdă aduc la îndemâna educatoarelor și învățătorilor o culegere de cântece pentru copii, care au întrunit aprecierea unanimă a specialiștilor. Cartea de cîntece pentru copii are 6 piese, din care patru compoziții ale profesorului Ovidiu Trifan, alte două fiind colinde românești. Piesele, în opinia specialiștilor, respectă ambitusul vocilor de copii, accesibile, melodiile având structuri ritmico-melodice accesibile și un text extrem de plăcut.