Dental Alliance
September 26, 2022

Ce hotărâri se vor vota mâine, în ședința de Consiliu Local

Acoperisul1

Complexul Tineretului Horia

Petrodan Construction

Mâine, 18 aprilie, începând cu ora 12.00, consilierii locali sunt chemați să decidă asupra următoarelor chestiuni:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 67 din 27.03.2019 privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2019 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și credite interne – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru organizarea Forumului de arhitectură şi urbanism – MOLDOVA REPER 2030, la Roman, în data 6 iunie 2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR, în cadrul Zilelor municipiului Roman 2019, în perioada 17-19 mai 2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 8. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 279/2018 privind darea în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din Municipiul Roman, către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 171/2018 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 12. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea spațiilor cu altă destinație aflate în administrarea Direcţiei Municipal Locato– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 15. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2018 în bugetul local pe anul 2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune privind cumpărarea unui imobil – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor imobile – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinînd domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;
 20. Informare privind Participarea la Forumul cooperării descentralizate Franța-România, 2-3 aprilie 2019.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.