Ce proiecte vor vota consilierii locali, în ședința de Consiliu Local de pe 30 mai
San Marco Roman

Ce proiecte vor vota consilierii locali, în ședința de Consiliu Local de pe 30 mai

Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Roman pentru data de 30.05.2019, ora 1400, la sediul Municipiului Roman, în sala „Unirii”, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

2. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării „BÂLCIULUI ANUAL – ROMAN 2019”, în perioada 28.07.2019 – 06.08.2019 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui Acord de parteneriat – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv de muncă al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 45/2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului parţialal terenurilor și clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor A.N.L.– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 28/2019 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

13. Proiect de hotărâre privind rezultatelor inventarierii patrimoniului public si privat al Municipiului Roman pe anul 2018 – iniţiator LucianOvidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2019 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza legii nr. 350/2005 – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

16. Proiect de hotărâre privind la modificarea H.C.L. nr. 101/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012, privind Regulamentul de organizare și funcționare al „BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman – iniţiator LucianOvidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L. – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local și a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe anul 2019– iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

20. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 111/2010, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman – iniţiator Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman;

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.