Conducerea Primăriei Roman total nemulțumită de modul de repartizare a fondurilor din ultima ședință de Consiliu Județean de la sfrșitul lunii februarie a fost determinată să solicite conducerii acestuia, printr-o adresă, la care așteaptă răspuns, în termen legal, să afle criteriile care au stat la baza modului de alocare, apreciat ca discreționar, față de cel de al doilea municipiu din județ care a primit la repartizarea făcută doar suma de 600 mii lei.Problema alocărilor discreționare a fost discutată și la recenta întîlnire cu primarii din Asociația Intercomunitară ”Roman Metropolitan” la care au participat 15 primari din zona Roman, mare parte și ei nemulțumiți de fondurile primite de la Consiliul Județean. Ulterior primirii răspunsului de la Consiliul Județean se va trece la procedurile prealabile și atacarea în Contenciosul Admnistrativ a hotărîrii Consiliului Județean.