Conducerea Spitalului Municipal de Urgență a transmis Primăriei Roman o listă lungă referitoare la necesarul de fonduri pentru 2107 și o prioritizare a acestora pentru care are nevoie de alocări . Spitalul Roman ar avea nevoie doar pentru investiții în aparatură de 65 miliarde de lei, în vederea procurării unor aparate necesare în regim de urgență desfășurării corespunzătoare a activității din unitatea sanitară. Spitalul Roman trebuie să finalizeze lucrările la Centrul de Sănătate Mintală, dar și lucrările de realizare a unui spațiu în care să fie mutată arhiva spitalului,, spațiu ce va fi amenajat în centrala spitalului vechi. Și conducerea medicală a spitalului și-a propus împreună cu toți cei din comitetul Director al unității sanitare o serie de proiecte prioritare legate de încheierea unui contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate de prestări servicii radiologice în ambulatoriu în vederea atragerii de resurse financiare suplimentare. Reorganizarea secțiilor din Spital se va face în scopul îndeplinirii unor cerințe ale organismelor de acreditare, care au început procedurile de acreditare din etapa a II-a care constă în verificarea modului de conformare la exigențele impuse în prima etapă de acreditare.