MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR CU OCAZIA CURĂŢENIEI DE PRIMĂVARĂ

-Este interzisă efectuarea igienizării şi a curăţeniei de primăvară prin arderea resturilor menajere , a furajelor sau a vegetaţiei uscate din grădini, curţi, islazuri, terenurilor agricole, baze furajere, fără permis de lucru cu foc deschis.

-Se interzice depozitarea sau arderea resturilor rezultate în urma curăţeniei de primăvară pe domeniul public al Municipiului Roman.

-Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie:  gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc, fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

-Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase, furaje, sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere), în podurile locuinţelor sau in magazii,soproane sau alte spaţii fără mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor.

-Nerespectarea măsurilor menţionate mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează conform legislaţei in vigoare.

Mai multe detalii, in Sedinta Comitetului pentru Situatii de urgenta.