Dental Alliance
November 26, 2022

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE NEAMȚ – Importanța arbitrajului comercial

Acoperisul1

Hotel & Restaurant Phoenix Roman

Camera de Comerț și Industrie Neamț împreună cu Primăria Municipiului Roman, conform planului de acțiuni pentru anul 2022, va organiza o întâlnire de lucru, care va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Roman, miercuri 8 iunie 2022, ora 11.00. 

Tematica se referă la Arbitrajul comercial ca alternativă de soluționare a litigiilor comerciale, iar întâlnirea se va bucura de prezenta a doi invitați speciali, Profesor universitar doctor Ioan Chelaru – avocat,  fost senator și membru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și Iulian Mitrofan – judecător pensionar și actual  președinte al Curții de Arbitraj Comercial și Civil de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Neamț.

Anul acesta, într-un moment cu schimbări socio-economice si legislative, Curtea de Arbitraj Comercial și Civil de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Neamț a adoptat un Regulament în acord cu cele mai bune practici naționale, care vine în sprijinul mediului de afaceri și va contribui la soluționarea rapidă și eficientă a litigiilor.

Activitatea de arbitraj este calea cea mai rapidă de soluționare a situațiilor conflictuale care apar între profesioniști și are o serie de avantaje de necontestat față de procedura în fața instanțelor de drept comun :

– în primul rând, sentinţele sunt definitive şi obligatorii pentru părţi; ele se bucură de o largă recunoaştere națională și internațională și nu sunt supuse apelului, singura cale de atac admisă fiind acțiunea în anulare, exercitată în temeiul art. 608 Cod procedura civil și numai pentru motive procedurale;

– judecarea litigiului se face de către arbitri cu înaltă calificare în domeniul dreptului şi al relaţiilor comerciale, imparțiali și independenți, aleși de către părți; lista arbitrilor poate fi pusă la dispoziție părților la cerere sau poate fi consultată pe site-ul Camerei de Comerț, respectiv http://www.ccint.ro;

şedinţele de judecată nu sunt publice, astfel nicio persoană nu are acces la informaţiile privind activitatea de soluţionare a litigiilor Curţii de Arbitraj Comercial și Civil;

– procedura arbitrală este foarte eficientă și rapidă și se desfăşoară pe parcursul a cel mult 12 luni;

costurile sunt reduse, iar taxele de arbitraj sunt exprimate procentual, pe tranşe, la valoarea obiectului litigiului, potrivit Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale;

– arbitrajul pune la îndemâna părţilor şi o procedură de conciliere, instrument prin care se pot armoniza interesele părţilor şi evita litigiile comerciale, cu toate inconvenientele lor.

Prin intermediul acestei întâlniri de lucru, Camera de Comerț și Industrie Neamț începe o campanie de informare la nivelul mediului de afaceri, pentru promovarea importanței arbitrajului comercial și a avantajelor acestuia, precum și pentru identificarea unor probleme punctuale care apar în practică și a unor modalități efective de soluționare prin arbitraj.

 

Președinte

Mihai Apopii

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.