Dental Alliance

July 16, 2024

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

0
YRY Residence

Go Padel Roman

COMUNA BOZIENI, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimanziale Comuna Bozieni”/ F-PNRR-Dotari-2023-2694, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9.

Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și
dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
Proiectul se desfășoară în perioada 02 septembrie 2023 – 31 decembrie 2024, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 579.777,52 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea
Generație UE din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 487.208,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă
este de 92.569,52 lei.
Obiectivul general al proiectului este de a crește capacitatea de reziliență a sistemului educațional din Școala Gimnazială Bozieni prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate,
modern și incluziv.
Obiectivul specific care se va finanța prin investiția 9 va asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare UIP Școala Gimnazială Bozieni din comuna Bozieni pentru a asigura elevilor din școala noastră
echipamente digitale dedicate pentru fiecare sală de clasă. La baza acestei investiții vor sta prevederile Ordinului
nr.3677/14.02.2023 de modificare a Ordinului MEN nr.3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice.
Obiectivul specific care se va finanța prin investiția 11 va asigura dotarea sălilor de clasă din Școala Gimnazială Bozieni cu mobilier și materiale didactice conform următoarelor ordine ale Ministrului Educației
Naționale:
 Ordinului 4143/2022 privind aprobarea standardelor privind materialele de predare-învățare în educația
timpurie și a normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiiilor de la
naștere la 6 ani,
 Ordinului 4144/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru învățământul primar
 Ordinului 4142/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru clasele V-VIII
 Ordinului 2487/2022 privind aprobarea reglementărilor tehnice ”Normativ privind cerințe de calitate
specifice construcțiilor pentru grădinițe copii, indicativ NP 011-2022”.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!

OCTAVIAN DĂNUȚ ARGHIROPOL

Primar

E-mail: primariacomunabozieni@yahoo.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.