January 27, 2021

De ASTĂZI: Firmele și PFA-urile se pot înscrie pentru granturi de la 2000 de euro din fonduri nerambursabile. Condiții

De luni, micii antreprenori se pot înscrie pentru microgranturi din fonduri europene. Microgranturile în sumă fixă sunt de 2.000 euro pentru fiecare beneficiar.

Formularul electronic de înscriere pentru obţinerea de microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro, de la ora 10.00, informează Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Etapa de înscriere pentru Măsura 1 de Microgranturi începe de luni, 12 octombrie, ora 10.00 și se încheie vineri, 16 octombrie, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii termenului de înscriere până la epuizarea bugetului (până la atingerea unui număr maxim de 50.000 de beneficiari, pe principiul “primul venit, primul servit”).

Înscrierea se face online, pe platforma granturi.imm.gov.ro.

Pentru celelalte doua măsuri, termenul pentru înscriere va fi comunicat de guvern.

Prin OUG nr.130/2020, guvernul alocă o sumă de aproximativ 1 miliard de euro pentru sprijinul IMM-urilor, astfel:

– Microgranturi – ajutor în sumă fixă de 2.000 euro per beneficiar;

– Granturi pentru capitalul de lucru de până la 15% din cifra de afaceri la 2019, maximum 150.000 euro;

– Granturi pentru investiții, cu sume cuprinse între 50.000 euro si 200.000 euro.

De microgranturile de 2.000 de euro pot beneficia și IMM-urile fără salariaţi, dar şi PFA-urile sau cabinetele medicale, pentru susţinerea cheltuielilor cu stocurile, chiriile sau pentru acoperirea datoriilor faţă de furnizorii de utilităţi.

Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractul/ decizia de finanțare, precum și valoarea cofinanțării UE este următoarea: 4,339,776,824.77 lei, din care finanțare FEDR de 3.751.034.368 lei. Data de începere a proiectului este 07.10.2020 și se finalizează la data de 31.12.2023. Codul proiectului este 141523.

Linia de finanţare pentru microgranturi are o valoare totală de 100 mil. de euro şi prevede finanţarea a circa 50.000 de companii.

Beneficiarii trebuie să aleagă una dintre băncile partenere prin care se vor derula plăţile: respectiv Banca Românească, OTP Bank România, BRD Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, Banca Comercială Română, CEC Bank Şi Raiffeisen Bank.

Platforma pe care se pot înscriere IMM-urile este AICI

Etapa 1 : crearea unui profil, user şi parolă, unde aplicanţii vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât şi datele IMM/PFA/ONG/CMI: se poate face oricând până la data inchiderii perioadei de înscriere.

Etapa a doua : aplicanţii vor completa şi transmite formularul de înscriere. Depunerea se face începând de luni, 12 octombrie 2020, ora 10:00 până vineri, 16 octombrie 2020, ora 20:00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere până la epuizarea bugetului.

Condiții pentru acordarea microgranturilor de 2000 de euro

Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA/CMI pentru care începerea activităţii poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;

b) respectă condiţia de la art. 6, lit b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 3.2 alin (1), lit. b) şi c) din prezenta procedură;

c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;

d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

j)  nu depăşesc plafonul de 800.000 euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană;

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.