April 17, 2021

DEFINITIVAT 2021: Modele de subiecte și bareme de corectare pentru proba scrisă. Detalii despre examenul din 14 iulie

Ministerul Educației a publicat subiectele pentru examenul de Definitivat 2021. Proba scrisă va fi organizată în 14 iulie.

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

 

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.

Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

În județul Alba, la examenul de Definitivat 2021 sunt înscriși 145 de candidați, majoritatea educatori și învățători. Comparativ, anul trecut erau doar 112 candidați înscriși.

Calendarul examenului național de Definitivat 2021:

până la data de 15 octombrie 2020 – Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ

16 – 30 octombrie 2020 – Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de inspectoratul școlar. Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

până la data de 5 iunie 2021 – Efectuarea inspecțiilor de specialitate: prima inspecție în primul semestru, a doua inspecție în al doilea semestru de școală

7 – 18 iunie 2021 – Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică

14 iulie 2021 – Susținerea probei scrise

21 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor

21 – 22 iulie 2021 – Înregistrarea contestațiilor

22 – 28 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor

28 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale

28 iulie – 2 august 2021 – Transmiterea tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați către Ministerul Educației și Cercetării

2 – 9 august 2021 – Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării

Componenta de Matematică a fost depunctată cu 33% în subiectele de examen pentru învățătorii care susțin Definitivatul în 2021, față de cele de anul trecut, potrivit modelelor publicate pe site-ul oficial de Ministerul Educației, scrie edupedu.ro.

Modificarea punctajului are o influență importantă, pentru că la Definitivat nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt). Astfel, conform noului sistem de notare, chiar dacă nu rezolvă deloc cerințele de la Matematică, un cadru didactic poate obține definitivarea, potrivit sursei citate.

Subiectele pentru Definitivat 2020 pentru profesorii din învățământul primar (învățători), care au dat proba scrisă pe 22 iulie 2020, au primit 30 de puncte pentru rezolvarea cerințelor de Matematică, la fel cu punctajul primit pentru rezolvarea componentei de Limba și literatura Română.

În modelele de subiecte pentru Definitivat 2021, publicate recent de Ministerul Educației, componenta de Matematică mai primește doar 20 de puncte, cea pentru Limba și Literatura Română fiind de 40 de puncte. Este o scădere cu 33% a punctajului la Matematică.

Înainte de proba scrisă, candidații trebuie să susțină două inspecţii de specialitate la clasă şi, în plus faţă de sesiunile anterioare, să aibă evaluarea portofoliului profesional personal.

Pentru a putea susţine proba scrisă, pe lângă condiţiile privind vechimea efectivă de predare şi calificativul Bine sau Foarte bine, trebuie îndeplinită şi următoarea condiţie: media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi a evaluării portofoliului să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective.

Învățătorii sunt în mod tradițional a doua cea mai numeroasă categorie de cadre didactice participantă la examenul de Definitivare, după educatori.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.