Dental Alliance

June 20, 2024

Deputat Mara Calista: Încurajăm tinerii din sistemul de protecţie socială să urmeze orice formă de învăţământ

0
YRY Residence

Go Padel Roman

Încurajăm tinerii din sistemul de protecţie socială să urmeze orice formă de învăţământ, în vederea obţinerii unei calificări profesionale şi a integrării pe piaţa muncii.

Am votat pentru adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului și a proiectului de Lege pentru modificarea art. 129 alin. (41) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, pe care am inițiat-o alături de mai mulți colegi parlamentari.

Principalele prevederi:

”La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ prevăzută de lege, protecţia specială se acordă, în condiţiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.”

”Tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile legii și care fac dovada că urmează o formă de învăţământ prevăzută de lege sau au un loc de muncă, pot opta pentru continuarea măsurii de protecţie specială în condiţiile art. 55 alin.(2) sau (3) ori pentru primirea unei indemnizaţii lunare în valoare de 4,8 ISR până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Opțiunea poate fi exprimată o singură dată, indiferent de momentul ieșirii din sistemul de protecţie socială.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.