Dental Alliance
November 30, 2022

Deputat Mugur Cozmanciuc: Am votat astăzi pentru adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”!

Acoperisul1

Hotel & Restaurant Phoenix Roman

Astfel am creat un cadru legislativ care să permită unităţilor administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor de investiţii, în domeniile eligibile, astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esenţiale a întregii populaţii, creşterea calităţii vieţii şi evitarea riscului de depopulare în comunităţile subdezvoltate.
Prin program se pot finanța:
↗ înființarea de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale
↗ extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile din cadrul unei unități administrativ – teritoriale
↗ modernizarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale prin transformarea în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale!
✔ Totodată, prin Programul ”Anghel Saligny” sunt alocate fonduri pentru extinderea și modernizarea rețelelor de drumuri, poduri, apă și canalizare.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.