Dental Alliance
February 1, 2023

Direcția Municipal Locato Roman, scoate la concurs un post

YRY Residence

Acoperisul1

Directia Municipal Locato Roman, cu sediul în Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 259, județul Neamt, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare si al O.U. nr. 80/2022 din 16 iunie 2022, privind reglementarea unor masuri din domeniul ocuparii posturilor in sectorul bugetar, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, de executie, după cum urmează:

  • inspector IA, pe perioadă nedeterminata, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la compartimentul Achizitii publice.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap