June 14, 2021

(Doc) Raport de evaluare a activității desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț În anul 2020

Activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț a vizat cu prioritate, în anul supus evaluării, trei dintre cele cinci domenii de acțiune esențiale în managementul situațiilor de urgență: prevenire, pregătire și răspuns, reușind să asigure monitorizarea cât mai eficientă a situațiilor de urgență, concomitent cu dezvoltarea capacității de răspuns.

Anul 2020 a fost cel mai complex din istoria Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț deoarece suplimentar față de gestionarea situațiilor de urgență specifice județului a fost necesară alocarea de resurse pentru gestionarea pandemiei de SARS CoV-2, aspect ce a presupus operaționalizarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției și transportul de persoane suspecte și confirmate.

În anul 2020, activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț s-a axat pe îndeplinirea obiectivelor instituționale subsumate salvării vieții și asigurării protecției comunităților, în colaborare cu celelalte servicii publice deconcentrate sau descentralizate și organizațiile reprezentate în Comitetul județean pentru situații de urgență.

Prin activitatea desfășurată în anul 2020, apreciem că Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț și-a îndeplinit misiunea de asigurare a protecției vieții și a bunurilor concetățenilor noștri față de acțiunea distructivă a focului, apei, altor dezastre sau a munițiilor rămase neexplodate din timpul războiului, cu încadrarea riguroasă în bugetul alocat.

În zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de urgență „Petrodava” al județului Neamț s-au produs 453 incendii, din care 447 s-au produs pe teritoriul județului nostru, iar 6 incendii s-au produs în cele 2 județe (Bacău și Iași) în care unitatea noastră intervine pe baza unor planuri comune de intervenție.

Împrejurările care au condus la producerea incendiilor în 2020, pe raza județului Neamț, au fost:

Tip cauză de incendiu 2019 2020 Dinamica
Accident urmat de incendiu 0 1 1
Acțiune intenționată 39 50 11
Alte împrejurări 1 2 1
Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate 8 10 2
Autoaprindere sau reacții chimice 3 2 -1
Cenușă, jar și scântei de la sistemele de încălzit 22 23 1
Coș, burlan  de fum defect sau necurățat 66 76 10
Defecțiuni tehnice de exploatare 14 1 -13
Echipamente electrice improvizate 6 12 6
Foc deschis în spații închise 21 23 2
Focul deschis 46 37 -9
Fumatul 35 35 0
Instalații electrice defecte 100 103 3
Jocul copiilor cu focul 14 13 -1
Mijloace de încălzire improvizate 10 8 -2
Mijloace de încălzire nesupravegheate 20 13 -7
Nereguli organizatorice 2 1 -1
Scântei mecanice, electrostatice sau frecare 6 7 1
Scurgeri (scăpări) de produse inflamabile 11 6 -5
Sisteme de încălzire defecte 7 12 5
Sudură 5 9 4
Trăsnet și alte fenomene naturale 1 1 0
TOTAL 440 447 7

Citiți întregul document, dând click AICI

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.