Timp de două zile, elevii de clasa a IV-a trec prin procedura de evaluare a cunoștințelor dobândite la limba și literatura română și la matematică. Instrumentele de evaluare sunt testele date elevilor și baremele de corectare pentru profesori. Testele de evaluare, în concordanță cu programele școlare au fost elaborate de Centrul Național de Examinare și Evaluare.

Rezultatele testului nu se afișează, nu se comunică public și nu se trec în catalog. Ele trebuie să stea doar la baza întocmirii unor planuri de remediere a cunoștințelor, care se vor realiza în funcție de situația fiecărui copil. Joi, 4 mai este în curs și evaluarea cunoștințelor elevilor de clasa a IV-a la matematică.