January 16, 2022

Elevii unei școli din Neamț trec în online

HOTĂRÂRE

privind suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivelul unei unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ

 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ

Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; c

– dispozițiile Ordinului ministrului educației și ministrului sănătății nr. 5338/1082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– avizul Inspectoratului Școlar Județean Neamţ nr. 12114/08.10.2021 privind suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivelul  Şcolii Gimnaziale Păstrăveni, judeţul Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se suspendă şi trec în regim online, cursurile care presupun prezenţa „faţă în faţă” la nivelul Şcolii Gimnaziale Păstrăveni, judeţul Neamţ, începând cu data de 11 octombrie 2021, pentru o perioadă de 14 zile.

Art. 2. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și unității administrativ-teritorială Păstrăveni.

            (2) Inspectoratul Școlar Județean Neamț va comunica prezenta hotărâre Şcolii Gimnaziale Păstrăveni.

 

PREŞEDINTE,

PREFECT

George LAZĂR

ȘtiiCă?

1 thought on “Elevii unei școli din Neamț trec în online

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.