Dental Alliance
April 14, 2024

Garda de Mediu, dotată cu drone pentru măsurarea calității aerului: 46 de sisteme aeropurtate vor monitoriza poluarea orașelor

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda de Mediu vor fi dotate cu drone cu senzori și 21 de autolaboratoare pentru măsurarea calității aerului. Decizia a fost luată în ședință de Guvern, iar bugetul alocate este de peste 57 de milioane de lei.

Executivul a aprobat în ședință de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor proiectul de HG „Extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare și control a calității aerului în scopul creșterii acurateței informațiilor și a capacității de răspuns la episoadele de poluare”.

„Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea sistemului național de evaluare și monitorizare a calității aerului și implică extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare a calității aerului din administrația instituțiilor aflate în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Scopul proiectului este creșterea acurateței informațiilor specifice și a capacității de răspuns la episoadele de poluare, în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu din zona urbană și promovarea măsurilor de reducere a poluării aerului.

În cadrul acestui proiect se vor achiziționa: 21 de sisteme integrate mobile de monitorizare a calităţii aerului, 46 de sisteme aeropurtate dotate cu senzori şi echipamente specifice activăţilor de inspecţie şi control, precum și o platformă online pentru managementul sistemelor aeropurtate”, transmite Ministerul Mediului.

21 de stații mobile pentru măsurarea calității aerului și 46 de sisteme aeropurtate

Potrivit comunicatului de presă, se are în vedere dotarea Agențiilor pentru Protecția Mediului (APM) din subordinea ANPM cu 21 de stații mobile (autolaboratoare) și a Gărzii Naționale de Mediu cu 46 de sisteme aeropurtate, echipate conform specificațiilor impuse prin directivele europene de monitorizare a calității aerului.

Datele colectate de aceste sisteme vor putea completa, ulterior implementării prezentului proiect, bazele de date deja existente pentru calitatea aerului.

„Cele 21 de stații mobile de monitorizarea a calității aerului vor intra în directa utilizare a ANPM/APM, acestea fiind echipate conform legislației în vigoare (compușii monitorizați fiind gaze SO2, NOx, NO2, COV, particule în suspensie (PM2.5, PM10), la care se adaugă H2S și NH3).

Astfel, este îmbunatățită acoperirea națională a sistemului integrat mobil pentru monitorizarea calitații aerului (SIMMCA) și este vizată creșterea capacității de răspuns a autorității, în eventualitatea unor evenimente de poluare/solicitări ale cetățenilor.

Cum vor fi echipate cele 46 sisteme UAV

  • – 45 module de senzori pentru monitorizarea calitații aerului;
  • – 45 module de senzori pentru monitorizarea gazului de depozit provenit de la deșeurile menajere;
  • – 15 module de senzori pentru monitorizarea incineratoarelor de deșeuri;
  • – 5 module de senzori pentru monitorizarea compușilor rezultați din industria prelucrării lemnului;
  • – 2 module de senzori pentru monitorizarea următorilor compuși: metil mercaptan, HCN, HCl, CS2, Cl2.

Fiecare sistem UAV va fi dotat cu camera de termoviziune, câte un modul de senzori pentru monitorizarea calitații aerului și modul de senzori pentru monitorizarea gazului de depozit al deșeurilor menajere.

Celelalte module de senzori vor fi distribuite uniform la nivel național, pentru cele 8 regiuni”, se arată în comunicat.

Ministerul Mediului precizează că prin aplicația mobilă dezvoltată în proiect, publicul larg va fi alertat în privința posibilelor episoade de poluare și va avea posibilitatea să semnaleze evenimente cu potențial ridicat de amenințare a siguranței de mediu.

57 milioane lei pentru stații mobile și drone

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, cu un buget total de 57,032 milioane de lei, iar finanțarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

„Rolul stațiilor mobile va fi de a răspunde interesului cetățenilor privind anumite tematici problematice privind calitatea aerului, precum și de a răspunde sesizărilor, petițiilor sau reclamațiilor vizând disconfortul cauzat de un anumit nivel al calității aerului.

Sistemul se dorește a fi un instrument modern și puternic pentru fundamentarea deciziilor operative în cazul unor fenomene cu impact major asupra calității aerului, dar prin flexibilitatea și mobilitatea ridicată, va completa în orice moment posibilele nefunctionalități punctuale din cadrul RNMCA (indisponibilizări echipamente, zone cu o densitate a locuitorilor/monitorizare mai redusă, dar pentru care există sesizări din partea cetățenilor etc.).

De asemenea, sistemul va răspunde cetățenilor și autorităților în ceea ce privește calitatea aerului pe o rază de la 1 la 300 km.

În prezent, la nivel național, există un număr de 12 autolaboratoare pentru măsurarea poluanților din aerul înconjurător, acestea fiind puse în funcțiune în perioada 2000-2018.

Astfel, 5 bucăți datează din anul 2000 (județele Argeș, Bihor, Constanța, Mehedinți, Suceava), 3 bucăți din anul 2007 (Maramureș, Prahova, Sibiu), 1 din anul 2008 (București), 1 din anul 2011 (Mureș), 1 din anul 2014 (Neamț) și 1 din 2018 (Alba)”, precizează Ministerul Mediului.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.