Dental Alliance
November 27, 2022

Guvernul a amânat Ordonanța de urgență pentru compensarea cu 50 de bani a prețului carburanților

Acoperisul1

Hotel & Restaurant Phoenix Roman

Ordonanța de urgență privind compensarea prețului carburanților cu 50 de bani a fost amânată. Chiar dacă  trebuia adoptată în ședința de guvern de miercuri, în cursul zilei la guvern vor fi analizate doar efectele intrării ei în vigoare.

Nu există certitudinea că această reducere va fi aplicată de la 1 iulie de către toate benzinăriile din România, având în vedere că măsura nu este obligatorie, iar o decizie privind adoptarea ordonanței s-ar putea lua cel mai devreme joi, potrivit Antena 3. 

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat săptămâna trecută că preţul carburantului la pompă va fi compensat cu 50 de bani. Mecanismul va fi aplicat pe o perioadă de trei luni.

„Pentru ca cetăţenii români şi firmele să plătească mai puţin pentru carburant, am identificat împreună cu specialiştii o soluţie de compensare în sumă fixă de 50 de bani care se aplică direct la pompă”, a declarat Ciucă, joi.

Ordonanța de urgență pentru susținerea acordării de reduceri  ale prețurilor la benzină și motorină: text integral

Ordonanța de urgență  pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Având în vedere că energia reprezintă o resursă indispensabilă desfășurării activității cotidiene, fie că este vorba de populație, fie că ne referim la operatorii economici.

Întrucât, creșterea amplă a prețurilor acesteia în perioada recentă pe plan european este de natură să se răsfrângă mai devreme sau mai târziu asupra dinamicii prețurilor de consum, majorarea generalizată a ratelor inflației la nivel comunitar reprezentând o preocupare generală.

Ținând cont de actualul context energetic european, îngrijorările referitoare la securitatea aprovizionării cu țiței, produse petroliere și gaze naturale, precum și la gradul de suportabilitate al clienților finali în raport cu nivelurile de preț existente pe piață, au determinat autoritățile din întreaga Uniune Europeană să identifice soluțiile adecvate pentru stabilizarea sectorului petrolier, atât în privința surselor de aprovizionare cât și în privința prețurilor,

Pentru a contracara efectul creșterii prețului la benzină și motorină asupra nivelului de trai al populației, precum și asupra activității operatorilor economici, care au de suferit din cauza costurilor crescute, şi implicit a majorării preţurilor pentru alte produse şi servicii, prin susținerea acordării unei reduceri de preț pentru carburanți,

În vederea evitării unui blocaj la nivelul contribuabililor care desfășoară activități în domeniul comerțului și transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea în viitor a activității, cât şi acumularea de noi datorii către bugetul general consolidat al statului, ca urmare a dificultăţii privind plata la termen a obligațiilor fiscale datorate,

Având în vedere solicitările repetate ale reprezentanților mediului de afaceri, cu privire la necesitatea adaptării sistemelor informatice și a metodologiilor de lucru ale contribuabililor la cerințele de conformare care privesc declararea bunurilor cu risc fiscal ridicat care presupun modificări însemnate ale sistemelor informatice și atragerea unor resurse umane suplimentare, în considerarea timpului scurt de la data publicării în Monitorul Oficial al României a procedurii de aplicare a ordonanței de urgență și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat, care fac obiectul monitorizării,

Având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. – (1) Pe perioada 01.07.2022 – 30.09.2022, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali – persoane fizice și juridice care achiziționează carburanții pentru consumul propriu, și care acordă o reducere de preț de 0.5 lei/ litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0.25 Lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate. Pentru fracțiuni dintr-un litru reducerea de preț și respectiv compensarea se vor acorda proporțional.

(2) Pe perioada de aplicare a prezentei scheme de compensare, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) vor afișa pe totem prețul care include această reducere de preț, iar în sistemul de gestiune și la pompă va fi înscris prețul de vânzare fără reducerea comercială.

(3) În cazul acordării reducerii de preț prevăzute la alin. (1), aceasta se va evidenția distinct pe documentele fiscale aferente vânzărilor, bonuri fiscale și/sau facturi.

Art. II. – (1) Suma de 0,25 lei/litru reprezintă o subvenție legată direct de preț în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și se include în baza de impozitare a TVA.

(2) Compensația de 0,25 lei/litru se stabilește și se individualizează de către operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) într-o declarație al cărei model se aprobă prin ordin al președintelui ANAF. Declarația se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea și reprezintă și cerere de restituire.

(3) Suma declarată conform alin. (2) se înregistrează într-un cont de venituri distinct și se compensează cu obligațiile fiscale ale debitorului potrivit art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Verificarea sumelor declarate se realizează de organele de control din cadrul ANAF, pe baza analizei de risc.

Art. III. – Operatorii economici cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență și au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, evidențiază pe bon fiscal distinct contravaloarea carburantului comercializat și reducerea de 0,5 lei/litru.

Art. IV. – Creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență constituie acțiune speculativă și se sancționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. V. – (1) Se interzice revânzarea produselor achiziționate în condițiile art. I alin. (1).
(2) Revânzarea produselor achiziționate în condițiile art. I alin. (1) reprezintă contravenție și se sancționează de către autoritătile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022, astfel:
a) cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane juridice; b) cu amendă de la 5.500 lei la 11.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice.

Art. VI. – Articolul 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e- Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 18 – Prevederile art. 13 şi 14 intră în vigoare la data de 1 septembrie 2022.”

Art. VII. – Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 iulie 2022, cu excepția prevederilor art. V, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.