Suplimente Alimentare Imunyze

Incendii de vegetaţie uscată în Neamț

Acoperisul1

Condor Resort

În data de 05.02.2022 pompierii nemțeni alături de voluntari din cadrul Seviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit pentru stingerea a 5 incendii de vegetaţie uscată, după cum urmează:
– în localitatea Brășăuți din comuna Dumbrava Roșie unde au ars 200 mp de vegetație uscată și aproximativ 18 mc de lemne dintr-o gospodărie din cauza unei țigări;
– în localitatea Verșești din comuna Girov unde au ars 300 mp de vegetație uscată din cauza focului deschis în spații deschise;
– în localitatea Buruienești din comuna Doljești unde au ars 10 ha de vegetație uscată din cauza acțiunii unor persoane iresponsabile (acțiune intenționată);
– în localitatea Vlădiceni din comuna Bârgăuani unde a ars 1,5 ha de vegetație uscată din cauza folosirii intenționate a unei surse de aprindere (acțiune intenționată);
– în localitatea Izvoare din comuna Dumbrava Roșie unde au ars 8000mp de vegetație uscată din cauza unei țigări.

Încă o dată, facem cunoscut faptul că ” ̧ ̧ ̆!” dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.
Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, acesta fiind emis prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

Conform legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, persoanele fizice şi juridice au obligația a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului şi fără informarea, în prealabil, a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Pompierii nemțeni fac din nou apel la cetăţeni să respecte următoarele reguli:
– să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, eliberat, prin grija primarului, de serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, cu excepția situațiilor când arderile se execută în cadrul gospodăriei cetăţeneşti;
– să supravegheze permanent arderea;
-să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc.;
– colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
– curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
– asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
– interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Totodată, amintim că se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei următoarele:
-arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
– amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Cetăţeni! Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.

Nu uitaţi, orice situaţie de urgenţă trebuie să fie anunţată, în cel mai scurt timp, la numărul unic 112!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.