Suplimente Alimentare Imunyze

Ionel Arsene: Realizarea Axei rutiere strategice 3 se încadrează în graficul de execuție

Acoperisul1

Condor Resort
Astăzi am efectuat o nouă vizită de lucru pe al doilea lot din „Axa rutieră strategică 3: Neamț – Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău“, care va lega județul Neamț de județul Bacău.
Mă bucur că lucrările de execuție a acestui proiect sunt în grafic! Am văzut ce s-a realizat până acum. Constructorul mi-a prezentat următoarele etape care vor fi parcurse pentru construirea podului de peste Siret, la km. 5+586. De asemenea, am văzut în ce stadiu s-a ajuns la Ion Creangă, unde sunt în curs de montare mai multe podețe. Și în satul Recea, pe DJ 207D se lucrează la două consolidări.
Aștept cu mare interes venirea căldurii, astfel încât temperatura aerului să permită executarea din plin a tuturor proiectelor prin care modernizăm infrastructura rutieră județeană.
Valoarea proiectului este de 165,7 milioane de lei (70 kilometri), din care 151 de milioane de lei provin din fonduri europene. În cadrul investiției se vor realiza șanțuri betonate, rigole, poduri și podețe, ziduri de sprijin, acostamente, sisteme de drenare a apelor subterane, trotuare, dar și drumurile laterale care vor asigura accesul la acest drum județean.
Axa rutieră strategică 3: Neamț – Bacău va lega Piatra Neamț de limita cu județul vecin.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.