San Marco Roman
Wed. Jul 17th, 2019

JOACA DE-A CONCURSUL DE DIRECTOR MEDICAL

Așa cum se știe, conform unui Ordin al Ministerului Sănătății, elaborat încă din 2007, se prevedea ca posturile de director îngrijiri medicale să fie ocupate doar de absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, lucru stipulat ulterior și în Ordonanța de Urgență 20 din 2016, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. La Roman conducerea s-a prelevat de faptul că la concurs nu s-a înscris decât fosta ocupantă a fotoliului, asistenta Elena Chirilă, absolventă a școlii postliceale sanitare, care deținuse funcția și în mandatul anterior. După promovarea examenului, conducerea Spitalului s-a găsit în situația de a nu o putea salariza corespunzător, așa că a cerut îndrumări metodologice Ministerului Sănătății. În aceste condiții managementul spitalului s-a văzut nevoit să ordone ”la loc comanda!” și să nu poată încheia contractul de administrare cu deținătorul postului. S-a recurs la soluția act adițional la vechiul contract care nu are valabilitate decât trei luni.

Răspunsul Ministerului Sănătății a fost clar: acela de a se respecta legislația și de a se organiza un alt concurs de ocupare a postului de director îngrijiri medicale, cu respectarea nivelului corespunzător de studii.

Cum nu mai poate ocupa funcția de director îngrijiri medicale, Elena Chirilă a trebuit să-și găsească un alt post, așa că s-a găsit soluția de a ocupa unul în cadrul Compartimentului de Management al Calității Control Intern Managerial, înfințat în baza Ordinului 400 din 2015. Controlul intern managerial este definit prin lege ca reprezentând ansamblul formelor de control existente la nivelul entității publice, stabilite de conducerea unei instituții în conformitate cu reglementările legale, în vederea asigurării admnistrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace. Obiectivele acestui control intern țin de eficacitate și eficiență a activității manageriale. Deși înființat, acest compartiment nu funcționează încă efectiv, pentru că nu are decît un secreta -r pe Alina Nahoi și un asistent medical, pe Elena Chirilă, care a urmat cursuri de specilizare pentru postul pe care-l va ocupa. În postul de șef al compartimentului va trebui însă angajat un economist, cu experiență și competențe de control, post care urmează a fi scos ulterior la concurs.

Managerul Spitalului spune că la concursul de ocupare a postului de director îngrijiri medicale nu s-a înscris decât Elena Chirilă, care nu avea decât studii post-liceale, așa că în vechea metodologie s-a găsit o portiță de a putea participa la concurs. Cum legislația în privința salarizării n-a mai putut fi ”adaptată” nevoilor, conducerea Spitalului va trebui să scoată, din nou, postul la concurs, în speranța că se va găsi unul din cei 10 absolvenți ai Facultății de Medicină, cursuri de scurtă durată, care să vrea să se înscrie. Sau poate postul va fi dorit chiar de către un medic cu studii de lungă durată. Se va vedea cum va evolua situația, ulterior alegerilor locale din 11 iunie și ce modificări vor apărea în structura de conducere a unității sanitare romașcane, în condițiile în care presiunile politice asupra managementului SMUR sunt din ce în ce mai mari și vizibile.