Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de execuţie de funcţii publice din cadrul primăriei Roman:


1. un post de consilier juridic I debutant la Biroul juridic contencios
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice


2. un post de inspector I superior la Compartimentul gestiune şi valorificare patrimoniu imobiliar din cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă inginerie civilă;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 9 ani


3. un post de poliţist local I asistent la Serviciul ordine şi linişte publică şi pază a bunurilor din cadrul Direcţiei Poliţia Locală
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 1 an
Condiţiile generale de participare la concurs, pentru toate cele 3 posturi vacante sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2) privind statutul funcţionarilor publici.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Roman.

Bibliografia, conţinutul dosarului şi formularele de înscriere sunt afişate pe site-ul oficial al primăriei Roman, secţiunea „Carieră”.

Data de desfăşurare a concursului este 23.05.2017, ora 10:00, proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Roman.